You are here

Vodič za dobru higijensku praksu

11/05/2017

Desetine hiljada ugostiteljskih i trgovačkih objekata koji posluju sa hranom, a svoje poslovanje nisu usaglasili sa principima HACCP-a, biće u obavezi da to rade prema Vodiču za dobru higijensku praksu koji je predstavljen u Privrednoj komori Crne Gore 11. maja 2017. godine, na sastanku organizovanom u saradnji sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Prema riječima predstavnica Uprave, direktorice Vesne Daković i njene pomoćnice Biljane Blečić, Vodič treba da pruži pomoć subjektima u poslovanju sa hranom da uspostave jednostavne i efektivne procedure i stvore uslove za preradu, pripremu i obradu, te ponude potrošaču bezbjednu hranu.

- Riječ je o mjestima gdje se hrana priprema, prži, peče i i nudi potrošačima. Tu je neophodno uspostaviti higijenske procedure koje se prvenstveno odnose na pravilno uskladištenje, čuvanje te hrane na odgovarajućem temperaturnom režimu, nepretrpavanje rashladnih komora ili nezadržavanje hrane mimo roka upotrebe, odnosno tačno određenog perioda poslije kojeg postaje nebezbjedna, pa se mora ukloniti – rekla je Biljana Blečić, zamjenica direktorice Uprave za bezbjednost hrane.

Naglašava da je jako važno da se pred nastupajuću turističku sezonu, kada se otvara veliki broj uglavnom malih objekata brze hrane i prodavnica, restorana/picerija sa privremenim periodom rada, preduzmu sve mjere predostrožnosti i postupa u skladu sa ovim smjernicama u cilju ponude bezbjednih proizvoda.

Vodič, napominje ona, treba da bude dostupan ne samo svim subjektima, već i svim zaposlenim koji rade sa hranom.

- Svi privrednici moraju da budu svjesni da je odgovornost za bezbjednost hrane upravo direktno na njima. Svaki incident vezan za bezbjednost hrane na kraju pada na njihov teret, bilo finansijski i na drugi način. Vrlo je teško privrednicima koji su imali incident vezan za hranu da nastave tu djelatnost. Zato je, da bi se ovo spriječilo, potrebno primjenjivati principe predviđene Vodičem, koristiti ga kao sopstveni dokument sa jednostavnim procedurama čija primjena omogućava da hrana u njihovim objektima bude bezbjedna – kazala je Vesna Daković.

Ona je objasnila da je Vodič za dobru higijensku praksu rezultat saradnje privrede i države sa ciljem da se obezbijedi dobra higijena u restoranima i trgovinama. Subjekti u poslovanju hranom koristiće Vodič na način da po datim uputstvima izrade svoja sopstvena dokumenta, opišu sopstvene postupke koje primjenjuju tokom poslovanja hranom, izrade dnevne evidencije, planove kontrola i planove za obuku  zaposlenih lica koja rukuju hranom.

- Smatram da je to veoma važno jer su ovi objekti prvo na što nailazi svaki građanin i turista u Crnoj Gori – zaključila je Daković.

Potpredsjednica Privredne komore Crne Gore Ljiljana Filipović je podsjetila da je u Privrednoj komori u februaru organizovana dvodnevna prezentacija ovog vodiča kada su privrednici iznijeli svoje sugestije na ovaj dokument. I tada je saopšteno da postupci uređeni Vodičem zamjenjuju postupke uspostavljene na HACCP principima i prvenstveno služi kao podsjetnik i smjernice subjektima poslovanja hranom, da odgovorno ispunjavaju svoju primarnu odgovornost za bezbjednost hrane, da postupke u okviru njihove djelatnosti izvode na propisan način, kao i  da tokom rada ispunjavaju propisane zahtjeve higijene hrane.

- Pred nama je vrijeme pojačanih kontola. Vodič je taj koji može da pomogne da se poslovanje sa hranom uredi na pravi način i izbjegnu restriktivne mjere  inspekcija – zaključila je ona.

Vodič će biti objavljen na sajtovima Privredne komore Crne Gore, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, te Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove.

Privredna komora planira da ubrzo organizuje još dvije radionice sa Upravom za bezbjednost hrane - o postupcima u vezi sa zajedničkim uvoznim veterinarskim dokumentom ZVUD i zajedničkim uvoznim fitosanitarnim dokumentom ZFUD, te prezentaciju Uredbe o informisanju potrošača i drugih uredbi iz bezbjednosti hrane.