You are here

Za unapređenje konkurentnosti 1,64 mil.€

08/07/2019

Odbor udruženja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Privredne komore Crne Gore, na sjednici 8. jula, razmatrao je Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu i Informaciju o poslovnom ambijentu u ovom sektoru. Prezentovani su dualni sistem obrazovanja kao i projekti u kojima učestvuje Privredna komora.

Sjednicu je vodila zamjenica predsjednika Odbora Nevena Petrović a u radu su, pored članova, učestvovali, predstavnice Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima Ivana Zečević i Jelena Obradović, direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković, te direktorica Sektora za projekte Privredne komore Tanja Radusinović.

Unapređenje konkurentnosti

Predstavnica Direktorata za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije Ivana Zečević rekla je da taj Vladin resor ove godine realizuje Program za unapređenje konkurentnosti privrede, koji, kroz deset programskih linija, ima za cilj stvaranje konkurentnih, izvozno orjentisanih i inovativnih privrednih subjekata.

Ona je istakla da su, uvažavajući potrebe privrednika, pojednostavljene procedure apliciranja, a istovemeno ubrzane one za odobrenje podrške. Opredijeljena budžetska sredstva, koja će se dodjeljivati u vidu bespovratnih subvencija, iznose 1,64 miliona eura.

Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2019. godinu je predviđeno sprovođenje šest linija finansijske podrške i to za: unapređenje inovativnosti, uvođenje međunarodnih standarda, modernizaciju prerađivačke industrije, razvoj klastera, podsticaj direktnih investicija, te razvoj zanatstva. Nefinansijska podrška se odnosi na linije za pružanje mentoring usluga i razvoj preduzetništva.

Uporedo će se sprovoditi dvije programske linije - Uredba o biznis zonama i promocija povećanja konkurentske sposobnosti proizvoda i usluga.

Program za unapređenje konkurentnosti privrede je usklađen sa Programom ekonomskih reformi za period 2019-2021 i Pravcima razvoja Crne Gore 2018-2021.

Direktno će doprinijeti ostvarivanju strateških i operativnih ciljeva postavljenih u Akcionom planu za 2019. godinu za sprovođenje Strategije za razvoj MMSP, kao i onih definisanih Industrijskom politikom Crne Gore do 2020. godine, te niza strateških dokumenata koji se odnose na ovu oblast.

Dualno obrazovanje

Dualno obrazovanje u Crnoj Gori je predstavio direktor Centra za stručno obrazovanje Duško Rajković.

Riječ je o modelu koji se realizuje dvije godine, kod koga poslodavci organizuju i realizuju praktičnu edukaciju učenika. Učenik (odnosno njegov roditelj tj. staratelj), koji se odluči za ovaj oblik obrazovanja sklapa sa poslodavcem ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obaveze. U ovom procesu poslodavac ne ustupa samo svoj prostor i opremu za praktičnu nastavu, već je odgovoran za praktično obrazovanje učenika u cjelini, bezbjednost i odgovarajuće prenošenje znanja, u skladu sa obrazovnim programom. Uključenjem u ovaj vid realizacije obrazovanja učenika, poslodavac ima mogućnost da pripremi kadar profila koji odgovara poslovanju njegovog preduzeća i zaposli ga po završetku školovanja. U ovaj proces, prema podacima Ministarstva prosvjete, ove godine se uključilo 17 škola iz 12 crnogorskih opština, i to sa 14 obrazovnih programa tj. smjerova.

U dualno obrazovanje je uključeno 585 poslodavaca iz 22 od 24 opštine, a cilj je da ove godine 800 učenika pohađa nastavu po ovom programu.

Poslovni ambijent

Informaciju o poslovnom ambijentu u sektoru MSP predstavio je sekretar Odbora Veselin Dragićević.

U tekstu se navodi da ovaj sektor pokazuje dinamičan razvoj, imajući u vidu rast relevantnih indikatora. Broj mikro, malih i srednjih preduzeda (MMSP) u Crnoj Gori u 2018. iznosio je 29.534 (Poreska uprava) i veći je za 10,4% u odnosu na 2017. Istovremeno, porastao je broj zaposlenih - mikro, mala i srednja preduzeća zapošljavaju 138.839 radnika, 6,4% više nego u 2017, odnosno 76% od ukupnog broja. Kontinuirani trend rasta broja MMSP u Crnoj Gori rezultat je i sve većih ulaganja u ovaj sektor, koji je programima finansijske podrške dobio u 2018. podržan sa 60% više sredstava u odnosu na prethodnu. Posebna pažnja posvećuje se razvoju ženskog preduzetništva, a promovisani su i novi finansijski instrumenti kreditnih garancija i ulaganja u rizični kapital. Ipak, u sektoru MMSP i dalje je prisutan problem pristupa finansijama. U kontekstu prevazilaženja ovog izazova, u tekućoj godini se realizuje pomenuti Program za unapređenje konkurentnosti privrede.

U okviru aktivnosti na otklanjanju prepreka za jačanje poslovnog ambijenta, između ostalog, radi se na iznalaženju rješenja za dalje smanjenje poreskih i opterećenja zarada (od 1.jula smanjeni su doprinosi na zarade na teret poslodavca - od 4,3% na 2,3%), kao i na smanjivanju troškova administrativnih postupaka i skradivanju dužine njihovog trajanja. Troškovi poslovanja će se smanjiti kroz primjenu nižih taksi, uz manji broj plaćanja i procedura. Započeta je implementacija mjera na daljem unapređenju poslovnog ambijenta na lokalnom nivou. Doneseni su Zakon o administrativnim taksama i Zakon o lokalnim komunalnim taksama, kojim se značajan broj administrativnih taksi smanjuje ili ukida, a akcenat je na unificiranju komunalnih taksi na lokalnom nivou. Fiskalna politika je usmjerena i na stvaranje podsticajnog poreskog i investicionog ambijenta čime se omogudava otvaranje novih radnih mjesta. Sprovede se programi obrazovanja i osposobljavanja odraslih za 1.295 nezaposlenih lica u cilju bržeg usklađivanja ponude i potražnje za radnom snagom.

Sajam u Celju – MOS

Sekretar Odbora Veselin Dragićević je predstavio Program sajamskih aktivnosti za 2019. godinu koji će Komora relaizovati u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvom turizma i održivog razvoja, Nacionalnom turističkom organizacijom i Investiciono razvojnim fondom Crne Gore. Komorin Program za 2019. godinu obuhvata zajedničko učešće crnogorske privrede na sajmovima u Mostaru, Novom Sadu, Celju, Prištini i Tirani. Posebno je istaknuto učešće crnogorskih privrednika na sajmu u Celju – MOS, koji se održava od 10. do 15. septembra 2019. godine i članovi Odbora su dobili osnovne informacije o prijavi učešća na ovom sajmu. MOS je poslovni i sajamski događaj koji je prethodne godine privukao preko 1.000 izlagača, 130.000 posjetilaca i više od 34 zemlje učesnice. Manifestaciju prate predavanja, događaji i radionice iz različitih oblasti, gdje se mogu dobiti korisne informacije za poslovanje. Tradicionalno, sajam svake godine ima partnersku zemlju, što još više olakšava uspostavljanje ekonomskih veza između zemalja. Ove godine zemlja partner sajma je Crna Gora.

Projekti

Direktorica Sektora za projekte Privredne komore Tanja Radusinović predstavila je Odboru EU fondove i projekte koji se realizuju preko ove poslovne asocijacije.

U okviru EU pretpristupnih fondova sredstva su dostupna kroz Instrument pretpristupne podrške za period 2014-2020 (IPA II) i različite programe EU namijenjene članicama i kandidatima za članstvo.

Ključni dokument koji definiše prioritete na nacionalnom nivou za podršku iz sredstava IPA II jeste Indikativnistrategijskidokument Crne Gore za IPA 2014-2020 – ISDCG. Njime se definišu konkretni oblici podrške koja je potrebna za ostvarenje predviđenih ciljeva u odabranim sektorima, pri čemu planirana podrška mora biti utemeljena na prioritetima definisanim u nacionalnim strategijskim dokumentima, strategijskim dokumentima EU i odnositi se na oblasti u kojima su potrebna značajnija unapređenja za pripremu za članstvo.

Crna Gora učestvuje u devet prekograničnih i transnacionalnih programa, zatim u Erasmusu +, koji se odnosi na obrazovanje, mlade i sport, Horizontu 2020, baziranom na izvrsnosti u nauci, industrijskom liderstvu i društvenim izazovima, zatim COSME - EU programu za konkurentnost preduzetništva i MSP. Pored toga postoji mogućnost apliciranja za EUREKA - međunarodni program za inovacije, develoPPP, sredstvima iz programa Norveška za vas, KET za čistiju proizvodnju.