You are here

Žabljak, opština velikih turističkih potencijala

25/06/2019

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović, u okviru zvanične posjete Žabljaku, razgovarao je 25. juna 2019. godine sa predsjednikom  Opštine Veselinom Vukićevićem o mogućnostima unapređenja ambijenta za poslovanje na tom području.

U radu sastanka učestvovali su i potpredsjednik Komore Danilo Gvozdenović, šef kabineta Miljan Šestović, direktorica Sektora za  analize i istraživanja dr Nina Drakić i sekretar Odbora udruženja  energetike i rudarstva Ranko Vukmirović. Lokalnu samoupravu su predstavljali i potpredsjednik Vasilije Jakšić, v.d. menadžerka Opštine Gorica Vuković i samostalni savjetnik Branislav Ćeranić.

Predsjednik Opštine istakao je veoma dobru saradnju sa Privrednom komorom na projektima i programima koji se realizuju uz podršku  najstarije poslovne asocijacije, kao što je razvoj niskokarbonskog  turizma. Realizovane aktivnosti su, između ostalog, rezultirale ugradnjom led sijalica u javnu rasvjetu, instalacijom solarnih panela  za domaćinstva na katunima, nabavkom električnog autobusa i stanice za punjenje ove vrste vozila.

Predstavljajući potencijale i razvojne planove opštine u kojoj, prema  posljednjem popisu, živi 3.569 stanovnika, predsjednik Vukićević je posebno potencirao sektor turizma. Žabljak ima 10 hotela sa 546 ležajeva i 176 privatnih apartmana sa 1.333 kreveta.

- Konstantno se povećava broj turista koji dolaze na Žabljak. U 2017. bilo ih je 34.369 i ostvarili su 84.742 noćenja. Tokom prošle godine našu opštinu je posjetilo 40.355 turista i zabilježeno je 110.040 noćenja – naglasio je Vukićević.

Gotovo 52 odsto stanovništva Opštine živi u ruralnom području i uglavnom se bave poljoprivredom. Trenutno, broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava iznosi 230.

Rad opštine karakteriše rast kapitalnog budžeta, koji je u 2018. iznosio 949.900 eura, dok su ove godine kapitalni izdaci 1.926.500 eura.

- Žabljak je pogodno tlo za investiranje, o čemu najbolje govori  podatak da se ovdje sada grade tri hotela. Očekuje se početak izgradnje luksuznog hotela sa pet zvjezdica investitora Adriatic Properties, potpisan je ugovor o izgradnji kompleksa sa de lux sadržajima na lokalitetu Vojno odmaralište, a bilježimo interesovanje za gradnju dodatnih kapaciteta kao i revitalizaciju nekadašnjeg aerodroma – kazao je prvi čovjek Žabljaka.

U opštini je, navodi, prema podacima lokalne uprave, 121 aktivni privredni subjekat, od čega je u proizvodnom sektoru 10, trgovini 21, uslugama 81, dok se njih devet bavi drugim djelatnostima. U anketi koju je Opština sprovela među privredom, kao najveći izazov je naveden odliv mlade radne snage, pa je stoga predloženo da se u lokalnu srednju školu uvede smjer turistički tehničar, kako bi mladi lakše dolazili do zaposlenja. S tim u vezi, Opština je uputila inicijativu resornom ministarstvu.

Ove godine Opština Žabljak je dobila međunarodno priznanje Global Local, koje dodjeljuje Međunarodni ekonomski forum, za kreiranje dobrog ambijenta za razvoj preduzetništva. Nagrada Žabljaku će biti  uručena na Svjetskom privrednom forumu u Skoplju. Vukićević je podsjetio da je prethodnih godina Opština dobila brojne nagrade za najbolju praksu u lokalnoj samoupravi, upravljanje finansijama, te projekte međunarodne saradnje.

- Pokušavamo da budemo otvoreni prema svim savremenim kretanjima i inicijativama. Imamo dosta uspjeha u projektima, pogotovo kroz saradnju sa Slovenijom, koja je rezultirala ulaganjem iz te države u Žabljak, u vrijednosti od pet miliona eura. Priznanje za nas predstavlja i uključenost u postupak sertifikacije po BFC SEE standardu u okviru projekta kojim koordinira Privredna komora – kazao je Vukićević.

Predsjednik Privredne komore Golubović je upoznao sagovornike sa aktivnostima ove asocijacije koja je institucionalni partner donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou.

Predstavnici Komore su tokom prethodne godine obišli oko 1.400 preduzeća, upoznali ih sa uslugama koje nudi ova asocijacija, te anketirali o izazovima sa kojim se srijeću u poslovanju. Upitnike je popunilo 11 preduzeća sa područja Opštine Žabljak. Istraživanje je pomoglo Privrednoj komori da usmjeri aktivnosti na rješavanje konkretnih problema privrednih subjekata, uz podršku donosilaca odluka.

Golubović je istakao da je Komora tokom ove i prethodne godine uputila inicijative za izmjenu velikog broja propisa među kojima su najznačajniji zakoni o radu, privrednim društvima i javnim nabavkama, za koje se očekuje da će biti usvojeni do kraja ove godine. Glavni zahtjevi privrede su da se iz sistema javnih nabavki izuzmu državna preduzeća koji nijesu budžetski korisnici, podignu pragovi za javne nabavke malih vrijednosti, te liberalizuje otkazivanje ugovora o radu.

Dio legislative koja se odnosi na lokalne samouprave je stupio na snagu, kao što su izmjene zakona o lokalnim i administrativnim taksama. Njima je smanjena naknada za 72 administrativne takse i ukinuto njih 49. Zalaganje Komore je da se u Zakonu o porezu na nepokretnost ujednače poreske stope koje sada iznose od 0,25 do 1  odsto vrijednosti, zavisno od opštine. Lokalne samouprave, prema njegovim riječima, treba da se finansiraju iz drugih izvora, kao što je veći udio u poreskim prihodima, a ne naplatom taksi.

- Pokušavamo da privredna društva relaksiramo svih nepotrebnih barijera i na taj način unaprijedimo ambijent za njihovo poslovanje – zaključio je Golubović.

On je istakao aktivnu ulogu Komore u reformi obrazovnog sistema, te naglasio da je ova asocijacija partner na projektu dualnog  obrazovanja. Golubović je podržao inicijativu Opštine Žabljak da se formira odjeljenje u školi za zanimanje turistički tehničar. Pozvao je predstavnike lokalne samouprave i privrednike Žabljaka da u većoj mjeri učestvuju u edukacijama koje organizuje Komora.

Potpredsjednik Komore Danilo Gvozdenović pružio je korisne informacije u vezi sa nedoumicama koje predstavnici Opštine imaju u oblasti  planiranja i uređenja prostora, te onima koje su predmet Zakona o komunalnim djelatnostima. Posebno se fokusirao na legalizaciju bespravno izgrađenih objekata, koja može donijeti značajan prihod lokalnoj samoupravi.

Koordinatorka projekta za sertifikovanje opština po BFC SEE standardu dr Nina Drakić prezentovala je preliminarni evaluacioni izvještaj koji se odnosi na Žabljak i uputila predstavnike Opštine na ključne stavke koje je potrebno unaprijediti. U pilot fazu projekta su uključene i opštine: Podgorica, Danilovgrad, Bijelo Polje, Tivat, i Cetinje koje će, ako ispune tražene kriterijume za unapređenje poslovnog ambijenta, dobiti BFC SEE sertifikat.

-Ja se nadam da će Žabljak uspješno realizovati proces sertifikacije  po BFC SEE standard i biti jedna od prvih opština koja će zavrijediti ovaj sertifikat. Tome treba da težite – kazao je predsjednik Komore  Golubović.