You are here

Zasijedao Upravni odbor Privredne komore

06/10/2017

Upravni odbor Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 6. oktobra 2017. godine, donio je odluke o pokretanju postupka za izbor predsjednika ove poslovne asocijacije, kao i o osnivanju Centra za edukaciju u drumskom prevozu. 

Predsjednika Komore bira njena Skupština na predlog Upravnog odbora, iz reda istaknutih privrednika. Kandidata za predsjednika mogu isticati članice Komore koje ispunjavaju statutarne obaveze, odbori udruženja i drugi oblici organizovanja, uz pribavljenu pisanu saglasnost kandidata, najkasnije do 15. novembra 2017. godine. Kandidature sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Komisiji za mandatna pitanja, preko Stručne službe Komore, na adresu Privredne komore Crne Gore, ulica Novaka Miloševa 29/II Podgorica.

Kandidat za predsjednika Komore, pored opštih uslova propisanih zakonom i statutom Komore, treba da ima završen fakultet, najmanje pet godina iskustva na rukovodećim poslovima u privredi, te da poznaje način rada i organizaciju Komore, odnosno njenih organa i drugih oblika organizovanja.

Centar za edukaciju u drumskom saobraćaju osniva se u cilju podsticanja uspješnijeg transportnog poslovanja, posebno organizovanjem međunarodnih obuka, ispita i izdavanja sertifikata za stručno osposobljavanje u ovoj oblasti, shodno Direktivama EU.

Obuke koje će se sprovoditi u Centru nijesu sadržane u redovnom školovanju vozača, kao ni u dijelu obuke pri sticanju kategorije za upravljanje motornim vozilom (koje predviđa nacionalno zakonodavstvo), tako da je rad Centra od velikog značaja za širu društvenu zajednicu. Značajno će doprinijeti uspješnijem radu crnogorskih preduzeća u međunarodnom transportu, uštedi njihovih troškova za edukovanje i plaćanje potencijalnih kazni zbog nepoznavanja propisa, sa neprocjenjivim povećanjem nivoa bezbjednosti saobraćaja.

Centar će podnijeti zahtjev za akreditaciju kod Međunarodnog udruženja drumskog transporta (IRU - International road transport union) sa sjedištem u Ženevi.