You are here

Značajni benefiti od ISO 20000

20/12/2017

Grupacija za informacione tehnologije Odbora ICT Privredne komore Crne Gore donijela je na sjednici 20. decembra 2017. Program rada za narednu godinu. Članovima Grupacije je prezentovan sistem menadžmenta uslugama u IT ISO 20000:2011, a razmotrena je inicijativa za organizaciju skupa „Elektronska trgovina u Crnoj Gori i IT podrška“ te okruglog stola o stanju ovog sektora i perspektivi razvoja u okviru predstojećeg naučno-stručnog skupa na Žabljaku.

Sjednicu je vodila predsjednica Grupacije Snežana Ćalasan, a pored članova, u njenom radu učestvovao je sekretar Koordinacionog odbora za kvalitet Privredne komore Aleksandar Marđonović. On je objasnio da je ISO 20000:2011 baziran na ITIL-u, najšire prihvaćenom pristupu menadžmentu IT uslugama u svijetu kao i na sistemu menadžmenta kvalitetom ISO 9001.

- Dobrobiti implementacije ovog sistema su između ostalog efektivnije upravljanje promjenama, zadovoljstvo zainteresovanih strana, zaštita reputacije, organizovanost, pouzdanost i konzistentnost usluga, usklađenost sa zahtjevima kupaca i zakonodavstvom, upravljanje rizicima i troškovima, poboljšanje usluga, te konkurentska prednost – rekao je Marđonović.

Prema njegovim riječima, implementacija ovog sistema prije svega mora da podrazumijeva riješenost rukovodstva da poslovanje uskladi sa najboljom međunarodnom praksom.

On je istakao da do 2017. godine u Crnoj Gori nije bilo kompanija koje su implementirale ISO 20000, a danas ih je tri.

Govoreći o iskustvima sa primjenom ovog sistema, predstavnik kompanije Čikom Žarko Drobnjak je kazao da je u našoj zemlji neophodno uspostaviti registar sertifikovanih kompanija koji bi sadržao informacije o sertifikatima koje one posjeduju kao i ko ih je sertifikovao. Dragoslav Kenjić iz iste kompanije je ocijenio bolnom implementaciju standarda koja traži puno vremena i novca ali donosi višestruke prije svega interne benefite. On je dodao da su u ovaj proces ušli zbog zahtjeva tendera koji nijesu dobli jer nijesu imali sertfikat o usklađenosti poslovanja sa međunarodnim standardima.

- Uvođenjem standarda smo unaprijedili organizaciju, te se sada tačno zna šta je čija uloga u procesima – rekao je Kenjić.

Aleksandar Radulović, predsjednik Odbora ICT ocijenio je da crnogorske IT kompanije zbog svoje veličine teško mogu da uvode standarde. On je konstatovao da je ISO20000 sistemski okvir koji stalno treba nadograđivati.

Branimir Bukilić, Data Design je, prenoseći svoja iskustva kao audita za standarde kvaliteta, naglasio da je često pitanje kada treba krenuti sa njihovom implementacijom.

- Sa uvođenjem standarda kvaliteta krenite sada i odmah, jer su benefiti višestruki naročito interni – rekao je Bukilić.

Izdvajamo