You are here

Znanje uslov razvoja kompanija

05/07/2018

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović učestovovao je 5. jula 2018. godine u Cetinjskim diskusijama koje je organizovao Univerzitet Donja Gorica.

On je, obraćajući se akademicima CANU, profesorima, studentima i drugim uglednim gostima skupa, istakao da je u savremenom društvu jasno prepoznato da nacionalna privreda i njen dugoročni strateški razvoj zavise od kvaliteta i obrazovanosti njenih ljudskih resursa. Sveobuhvatni koncept i filozofija kreiranja obrazovnog sistema jedne zemlje, kultura društva koje uči, napori za kreiranjem ekonomije znanja su osnovna infrastrukturna pretpostavka rasta i razvoja.

- Mi u privredi nemamo ni najmanju dilemu da su u današnjem vremenu znanje i intelektualni kapital uslov strateškog razvoja savremenih kompanija. Razvoj ekonomije znanja i ulaganje u ljudski kapital omogućavaju kompanijama i nacionalnim privredama da stalno unapređuju svoje proizvode i usluge i budu konkurentne na svjetskom tržištu. Kvalitetno obrazovanje predstavlja imperativ vremena u kojem živimo, a pažnja se preusmjerava sa stečenih znanja na vještine i sposobnosti da se ta znanja primijene u svakodnevnom životu – rekao je Golubović.

Ističe da je Crna Gora prepoznala potrebe za promjenama u oblasti obrazovanja i definisala niz strateških odluka, kako bi akcenat sa teorijskog znanja usmjerila na stvaranje preduslova koji bi svakom pojedincu osigurali sticanje znanja, vještina i kompetencija potrebnih za uspješan lični i profesionalni život. Imajući u vidu da je oblast visokog obrazovanja i naučnoistraživački rad usluga od posebnog društvenog značaja i jedan od glavnih faktora razvoja i pokretača napretka u svim sferama ekonomije, kvalitet visokog obrazovanja se stavlja u fokus društvenog interesovanja. To je i bio razlog velikih debata u vezi reforme sistema visokog obrazovanja i uvođenja Bolonjskog procesa, koji od akademske zajednice očekuje jasnu primjenu principa zapošljivosti.

- Ovaj proces je ponudio reformu obrazovanja koju su velikim dijelom tražili poslodavci. Od reforme se tražilo da studenti uče ne samo akademska i teorijska znanja, već više praktičnih i primjenjivih, kako bi nakon završetka studija bili sposobni da odmah obavljaju poslove. Ali završetkom formalnog obrazovanja, ne završava se proces učenja. Savremeno poslovanje zahtijeva stalno unapređenje znanja, vještina i kompetencija. Rad u privredi je svakim danom zahtjevniji – naglašava predsjednik Komore.

Objašnjavajući šta se danas traži od zaposlenih Golubović kaže da su u vremenu stalnog napretka nauke i tehnologije, promjene dio života, tako da svi treba da su svjesni da su radna mjesta privremena.

- U današnjem ekonomskom životu, stalna zaposlenost je zamijenjena zapošljivošću, odnosno sposobnošću pojedinca da se prilagodi novim uslovima rada i zahtjevima radnog mjesta, a glavno ponuđeno oruđe je cjeloživotno učenje. Tradicionalni oblik rada zasnovan na stalnoj zaposlenosti, jasno određenim zadacima radnog mjesta i zacrtanom razvoju karijere polako nestaje – rekao je on.

Ukazao je na neke od osnovnih nalaza istraživanja Privredne komore, o tome šta crnogorski privrednici traže od budućih zaposlenika. Uzorak istraživanja je obuhvatio 130 privrednika iz 16 crnogorskih opština i različitih oblasti poslovanja.

Polovina anketiranih privrednika je navela da ima problema da nađe odgovarajuće visoko obrazovne kadrove koji su specijalisti za djelatnost u kojoj u posluju, njih 28,5% se djelimično suočava sa tim problemom, dok samo 22,3% privrednika nema problema sa pronalaženjem stručnjaka za svoje kompanije, što upućuje na zaključak da postoji potreba za kvalitetnim kadrom i da imate prostora da se nametnete svojim znanjima i budete bolji od konkurencije. Nivo sposobnosti za obavljanje poslova na radnom mjestu, kao i ličnih sposobnosti svršenih visokoškolaca ocjenjen je srednjom ocjenom. Privrednici su u principu bili zadovoljni kompjuterskom i tehničkom osposobljenošću svojih radnika i njihovim pozitivnim stavom i energijom, dok su najmanje bili zadovoljeni ispoljenim preduzetničkim vještinama i sposobnošću zaposlenih da rade pod pritiskom.

Istraživanja pokazuju da će 65 odsto djece koja danas upisuju osnovnu školu raditi potpuno novu vrstu poslova koji još ne postoje i da će se ovaj tempo promjena vremenom samo ubrzavati, zbog razvoja robotike, vještačke inteligencije, biotehnologije i genetike. Istraživanje najveće poslovne društvene mreže Linkedin koje je uključilo 259 miliona profila koji se nalaze na ovoj mreži je pokazalo najveći rast tražnje za novim zanimanjima kao što su specijalisti za društvene mreže, stručnjaci za obradu podataka i arhitekte za velike baze podataka. Po brzini razvoja među novim zanimanjima izdvajaju se android programeri, stručnjaci za unapređenje aplikacija za mobilne telephone i diplomirani biotehnolozi zbog činjenice da im je prostor za zapošljavanje veoma širok - od prehrambene industrije, preko farmacije, prerade otpada, proizvodnje hemikalija i energenata, sve do radnih mjesta u školama i institutuma.

Predsjednik Komore je naveo i rezultate istraživanja Stanford univerziteta iz SAD, koji pokazuju da svaka zaposlena osoba treba da svake dvije do tri godine svoje znanje udvostruči da bi održala korak sa promjenama.

- Iz tog razloga pred vama je veći izazov nego pred vašim roditeljima, koji nakon završenog fakulteta nisu morali ovim intezitetom da usvajaju nova znanja. Zato učite jedni od drugih i povezujte se. Stvarajte mreže kontakata i upoznajte razne osobe koje mogu biti važne za pokretanje posla ili izgradnju karijere. Gdje god da se nalazite postoji mogućnost da ćete upoznati nekog zanimljivog ko će vam u nekom trenutku života biti značajan. Stoga uvijek budite otvoreni za nova poznanstva i ne bojte se da izađete iz zone komfora i druženja samo sa dugogodišnjim prijateljima. Svaka osoba u prosjeku poznaje 250 ljudi, stoga prilikom upoznavanja svake nove osobe potencijalno upoznajete još 250 novih ljudi. Jedan od dobitnika Nobelove nagrade, Lajnus Poling, rekao je da je njegov kreativni uspjeh prije svega posljedica njegovih različitih kontakata, a tek onda njegovih intelektualnih sposobnosti i sreće – rekao je Golubović.

On je Cetinjske diskusije ocijenio prilikom za upoznavanje i stvaranje mreže kontakata koja će u budućnosti uticati da zajednički reformski procesi za bolje obrazovanje budu uspješniji i evropska budućnost izvjesnija. Izrazio je duboko uvjerenje da će u budućem periodu mladi ljudi biti nosioci progresa nacionalne ekonomije.

- Privredna komora Crne Gore pruža punu podršku promociji obrazovanja u očekivanju da to bude još jedna afirmacija onoga što radimo i što ćemo uraditi – zaključio je predsjednik Vlastimir Golubović.