You are here

Koordinacioni odbor za zdravstveni turizam

Koordinacioni odbor za zdravstveni turizam

Sekretar Koordinacionog odbora za zdravstveni turizam je Sanja Marković

Koordinacioni odbor za zdravstveni turizam

  1. Vasilije Stijepović, Predsjednik, Klaster Zdravstvenog Turizma Crne Gore