You are here

Koordinacioni odbor za zdravstveni turizam

Koordinacioni odbor za zdravstveni turizam

Sekretar Koordinacionog odbora za zdravstveni turizam je Sanja Marković

  •  

Koordinacioni odbor za zdravstveni turizam

  1. Vasilije Stijepović, Predsjednik, Klaster Zdravstvenog Turizma Crne Gore