You are here

Koordinacioni odbor za žensko preduzetništvo

Odbor za žensko preduzetništvo PKCG

Koordinacioni odbor za žensko preduzetništvo

  1. Dragana Radević, Centar za preduzetništvo i ekonomski razvoj (CEED)