You are here

Udruženje informacionih i komunikacionih tehnologija

Sekretarka Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija je Nada Rakočević 

Izdvajamo