You are here

Udruženje informacionih i komunikacionih tehnologija

Sekretarka Odbora udruženja je Nada Rakočević.