You are here

Udruženje informacionih i komunikacionih tehnologija

Sekretar Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija je Nada Rakočević