You are here

Zakon

Zakon o Privrednoj komori Crne Gore

Zakon o Privrednoj komori Crne Gore donijet je 2017. godine i objavljen u Službenom listu broj 001/18 od 4. januara 2018. godine.

Ovim zakonom Komora je definisana kao samostalna, poslovna, stručna i interesna organizacija nezavisna u svom radu.