You are here

Zakon

Zakon PKCG

Zakon o Privrednoj komori Crne Gore donijet je 1998. godine i objavljen u Službenom listu broj 42/98.

Ovim zakonom Komora je definisana kao samostalna, poslovna, stručna i interesna organizacija. Komora je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i statutom Komore.