You are here

Zakonodavstvo

Skupština Crne Gore je organ zakonodavne vlasti.

Pravo predlaganja zakona, drugog propisa ili opšteg akta imaju Vlada, poslanik i najmanje šest hiljada birača.
Postupak za donošenje zakona pokreće se podnošenjem predloga zakona, a cijeli postupak je objašnjen u brošuri Kako predlog zakona postaje zakon, koju možete ovdje preuzeti.

Slijedi pregled najvažnijih crnogorskih zakona.