O Agrobudžetu treba razmišljati kao o investiciji a ne kao o trošku

Odbor udruženja poljoprivrede i prehrambene industrije, na sjednici održavnoj 25. februara 2021. godine, razmotrao je Informaciju o privrednim kretanjima u agraru u  2020.godini, realizaciju javnih... Više »