Zajednički raditi na rješavanju ograničenja u poslovanju špeditera

U fokusu Odbora udruženja špeditera Privredne komore Crne Gore, na sjednici održanoj 18. juna 2021. godine, bili su ograničenja u poslovanju sa Upravom prihoda i carina, razvoj projekta NCTS-a, te... Više »