You are here

Uručene Nagrade Privredne komore

21/04/2015

Na svečanosti povodom Dana Privredne komore Crne Gore, u Vili Gorica su 21. aprila 2015. uručene Nagrade ove asocijacije najuspješnijim privrednicima, za 2014. godinu. 

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je uručio Nagradu Privredne komore za uspješno poslovanje „Comp-Comerc“ grupi iz Nikšića i „Bonesi“ iz Bara, kompaniji „Luštica Development“ iz Tivta za društvenu odgovornost, podgoričkom „Telemontu“ za inovativnost, te Ivanu Mijuškoviću, osnivaču i izvršnom direktoru kompanije Interproduct DOO Cetinje za unapređenje menadžmenta.

Svečanosti, kojom je obilježeno 87 godina rada Komore (osnovana je 21. aprila 1928. pod imenom Trgovinsko-industrijska i zanatska komora), prisustvovali su predstavnici države, diplomatskog kora, lokalne uprave, privrede, nauke i kulture. Telegrame čestitke povodom Dana Privredne komore uputili su partneri iz Evropske mreže komora EUROCHAMBRES-a, čime još jednom potvrđuju značaj saradnje sa najstarijom crnogorskom asocijacijom privrede, kako na bilateralnom nivou tako i u okviru brojnih asocijacija čije smo članice.

Riječ predsjednika Komore

Predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković kazao je da činjenica da se Nagrada u kontinuitetu dodjeljuje od 1969. godine nedvosmisleno iskazuje opravdanom namjeru koja je bila polazište za njeno ustanovljavanje. Ta polazna namjera je bila - izdvojiti i dati poseban značaj uspješnim kompanijama, kao i pojedincima koji svojim ličnim, organizacionim i upravljačkim kvalitetima snaže privredno društvo koje vode, jačajući na taj način i nacionalnu ekonomiju. Mijušković je naglasio da ga posebno raduje da kod svih dosadašnjih dobitnika Nagrada zauzima posebno mjesto među brojnim priznanjima za njihov uspješan rad.

- Uspješno poslovanje i ostvareni rezultati u vremenima krize većeg nivoa od nacionalnog, koja je od svog izbijanja oborila sve teorije i prognoze o trajanju i ishodu, zaista je kompleksan zadatak. Rezultati stvoreni u takvim uslovima s toga predstavljaju potvrdu posebnih napora, znanja i istrajnosti i zavređuju ovo priznanje. Kompanije Bonesa iz Bara i Comp-Comerc grupa iz Nikšića, po mišljenju našeg Odbora za Nagrade, a na osnovu brojnih predloga pristiglih od njihovih poslovnih partnera su zaslužile ovo priznanje – rekao je predsjednik Komore.

Objasnio je da Nagrada za inovativnost za cilj ima da istakne kompaniju ili pojedinca koji je odabrao najadekvatniji način da unese novi, drugačije osmišljen, pristup poslovanju. Inovativnost predstavlja dobar način da se znanje transformacijom prevede u dodatnu vrijednost, rast i nove poslove. To je i razlog da ima centralno mjesto u strategiji Evropa 2020.

- Iskreno osjećam zadovoljstvo što Crna Gora može prepoznati svoje kompanije i njihove menadžmente koji uspješno svoje inovativne ideje pretvaraju u proizvodne procese ili usluge, i na taj način rastu i razvijaju se, kreirajući i nova radna mjesta. Telemont doo iz Podgorice je ostvarenim rezultatima dokazao da se u našoj sredini i u oblastima najintenzivnijeg tehnološkog razvoja, inovativnim pristupom, može unaprijediti usluga, poboljšati primjena znanja i koristiti drugačiji marketinški pristup, što svakako zavređuje Komorinu Nagradu – obrazložio je Mijušković.

Prema njegovim riječima odnos prema životnoj sredini, zaposlenima, te briga za društvenu zajednicu u kojoj posluje, za kompaniju predstavlja kompleksan izazov kojem nije jednostavno odgovoriti, kako zbog složenih standarda koji se moraju poštovati u tim sferama, tako i materijalnih sredstava koja to iziskuju. - - Crna Gora, na sreću, ima i onih kompanija koje zadovoljavaju sve ove kriterijume. Želim da istaknem da mi se čini posebno važnim da jedan broj stranih investitora njeguje kult društveno odgovornog poslovanja kod nas. To je u vremenima iza nas bio podrazumijevani stil poslovanja i dobro je da u tome trajemo. Akcionarsko društvo Luštica Development iz Tivta zavrijedila je svojim aktivnostima u široj zajednici ovu Nagradu, baš kao i opredjeljenjem da se drži postulata održive gradnje i na taj način očuva životnu sredinu u predivnom ambijentu naše Boke – riječi su predsjednika Komore.

Uvođenje sistema kvaliteta i specijalizovanih standarda, spremnost na inovativne poduhvate, suočavanje sa izazovima razvoja, u osnovi se temelji na ljudima koji upravljaju i rukovode kompanijom, smatra Mijušković. To su, dodaje, ljudi koji imaju viziju, pragmatične misli, senzibilitet da se prilagode nastalim okolnostima i spremnost da nose rizik.

- Komora smatra da takve pojedince treba istaći kroz nagradu za unapređenje mendžmenta. Vlasnik i direktor kompanije Interprodukt sa Cetinja, gospodin Ivan Mijušković, ostvarenim rezultatima zavrijedio je ovogodišnju Nagradu Komore u ovoj kategoriji – objasnio je on.

Predsjednik Komore je istakao zadovoljstvo što su dvije od nagrađenih kompanija nosioci kolektivnog žiga Dobro iz Crne Gore, koji je stvoren u Privrednoj komori kao nastojanje da promoviše domaću proizvodnju čiji metodi i proizvodi su usklađeni sa zahtjevima međunarodnih standarda.

Mijušković se zatim kratko osvrnuo na ekonomske prilike, odnosno na poslovni ambijent u zemlji. Istakao je kao problem što se, nažalost, određene strukture društva direktno upliću u analiziranje poslovanja privatnih kompanija i pojedinaca kao vlasnika kapitala, dajući im negativne ocjene i kvalifikative.

- Na taj način naš poslovni ambijent činimo manje atraktivnim za buduće domaće i strane investitore, a za one koji su već u poslu, uslove privređivanja neopravdano komplikujemo. Postojanje ove pojave logično da demorališe ljude iz privrede, koji ionako imaju dovoljno problema u savladavanju realnih izazova i teškoća sa kojima se susrijeću u poslu. Niko i ne pokušava dati argumente za osude i kvalifikative koje izriču. To nas kao ekonomiju u cjelini već košta, a s obzirom da se ne pokušava ni zaustaviti, slobodan sam zaključiti da ćemo se zbog neodlučnosti da se suprotstavimo tome naći u još ozbiljnijim problemima – rekao je on.

Prema njegovim riječima, ne manje važno je skrenuti pažnju na činjenicu da sve političke strukture, zbog svojih kratkoročnih političkih interesa, najblaže rečeno vrše opstrukciju kod utvrđivanja zakonodavnog okvira koji omogućava primjerene uslove za poslovanje. On želi da vjeruje da će društvo biti dovoljno mudro da nađe adekvatne mehanizme i sačuva privrednike od ovog vida ugrožavanja poslovnog ambijenta.

Predsjednik Mijušković je, govoreći o istoriji Komore, iskazao poštovanje privrednicima i pregaocima koji su stvorili ovu instituciju 1928. godine. Iskreno poštovanje, dodao je, zavređuju i hiljade privrednika koje su djelovanjem tokom svih ovih godina aktivno učestvovali u kreiranju ekonomskih prilika u Crnoj Gori, ostavljajući veliki trag u istoriji rada ove institucije i čine važno poglavlje nacionalne ekonomske istorije.

- Kao fundamentalna posebnost i kvalitet zadržala se suština rada i upravljanja Komorom, preko predstavnika koje privreda sama bira da je zastupaju u ovoj instituciji, budući da to obezbjeđuje najkonkretniji i najcjelishodniji način kreiranja i uticanja na razvoj nacionalne ekonomije. Upravo ove godine otpočeo je proces izbora predstavnika privrede u organima i tijelima Komore za naredni četvorogodišnji period. Budući da su sva privredna društva u Crnoj Gori naše članice, mi generišemo i uspostavljamo ravnotežu između interesa različitih sektora privrede i štitimo interes ekonomije u cjelini. Na taj način izbjegava se polarizacija i na taj način ravnopravno uključivanje svih preduzeća garantuje neutralnost i objektivnost – rekao je Mijušković.

Zaključio je da je posebno važna uloga Komore u vremenu koje obiluje različitim izazovima. Može se reći da je podrška koju ona pruža preduzećima važnija nego ikada i sve više jača, a posebno zbog strukture naše privrede i procesa u kojima se nalazimo. Komora vrši sve veći broj javnih ovlašćenja, igra aktivnu ulogu u pripremi privrede za ulazak u Evropsku Uniju, koristeći svoju dobru pozicioniranost u međunarodnim institucijama i povezanost sa drugim komorama.

- Veoma nam je važno, pa to sa ponosom ističem, da smo se adekvatno pozicionirali u regionalnim, evropskim i višim komorskim asocijacijama, u kojima smo, bez obzira na veličinu ekonomije, prepoznati i uvaženi do nivoa učešća u upravljačkim strukturama ovih asocijacija. Ono što mi se čini najbitnijim i na što sam posebno ponosan kada je rad Komore u pitanju je činjenica da se zadržao neophodni duh jedinstvenosti privrede u nastojanjima da koristi svoju snagu udruženu u ovoj instituciji kako bi uticala na stvaranje kvalitetnijeg okvira za poslovanje. Smatram da je na sadašnjoj generaciji privrednika da nastavi kretanje putem započetim 1928. godine, pokazujući znanje i istrajnost da, objedinjena kroz svoju Komoru, utiče na stvaranje održivog ekonomskog rasta i razvoja naše zemlje – kazao je predsjednik Privredne komore Crne Gore.

Laureati

Predsjednik Odbora za dodjelu Nagrada Privredne komore Crne Gore Željko Andrić obrazložio je odluku da laureati budu Comp-Comerc, Bonesa, Luštica Development, Telemont i Ivan Mijušković.

Govoreći o nikšićkoj grupaciji „Comp-Comerc“, dobitnici Nagrade za uspješno poslovanje, on je istakao da je svoj razvojni put počela 1998. godine kao mala porodična firma, te da je u 15-godišnjem radu stekla zavidno iskustvo i reference u oblastima trgovine, hotelijerstva i ugostiteljstva i izrasla u ozbiljnu i respektabilnu kompaniju sa velikim potencijalom. Danas upravlja hotelima Lighthouse u Igalu, Ski centrom „Vučje“, ugostiteljskim objektima Pasend i Gradska kafana u Herceg Novom i Forest u Nikšiću i Podgorici. U sastavu „Comp-Comerca“-a posluje kompanija NTC koja se ubraja među vodeće domaće distributere poznatih brendova, kao i NTC Logistic, čija je djelatnost uvoz, carinjenje i distribucija robe. Grupacija Comp-Comerc i njen predsjednik Ranko Jovović, koji je primio Nagradu, kroz projekte iz oblasti društveno odgovornog poslovanja koje finansiraju i realizuju u lokalnim zajednicama u kojima posluju, utiču na poboljšanje kvaliteta života svih građana.

Preduzeće „Bonesa“ iz Bara, dobitnik Nagrade za uspješno poslovanje, osnovano je 1997. godine. Djelatnost Bonese čine uvoz, pakovanje i disribucija svježeg mesa, ribe, suhomesnatih i mlječnih proizvoda. Od 2008. godine pokrenuta je proizvodnja kečapa i paradaiz pirea, kao i pakovanje maslina, šampinjona i kornišona u pogonu od 500 kvadrata. Od veleprodaje lokalnog karaktera, sa ograničenim transportnim sredstvima i zakupljenim poslovnim prostorom, Bonesa je zahvaljujući viziji rukovodstva, organizaciji i odličnom kvalitetu na svim poljima, za samo nekoliko godina, postala jedno od vodećih uvoznih i distributivnih preduzeća u Crnoj Gori. Preduzeće iz godine u godinu ostvaruje konstantan rast proizvodnje i pozitivno posluje. Bonesa je za svoje proizvode dobila veliki broj nagrada i prestižnih priznanja na sajmovima u regionu, a zbog visokog kvaliteta proizvoda, dobitnik je i kolektivnog žiga „Dobro iz Crne Gore“. Bonesa je društveno odgovorna kompanija i aktivan učesnik svih kulturnih, sportskih i ostalih aktivnosti na području opštine Bar. Nagrada „Bonesi” uručena je njenom direktoru Nedeljku Čoviću.

Dobitnicu Nagrade za društveno odgovorno poslovanje, kompanija „Luštica Development” AD Tivat osnovali su 2008. godine egipatsko-švajcarski konzorcijum Orascom Development Ltd i Vlada Crne Gore sa ciljem realizacije jednog od najvećih projekata u ovom dijelu Evrope – izgradnje turističkog grada Luštica Bay, vrijedne 1,1 milijardu eura. Kompanija slijedi ciljeve društveno odgovornog poslovanja po pitanjima poslovnog ambijenta, gradnje i sponzorstava koja realizuju. Kao jednom od najvećih investitora u Crnoj Gori, motivacija im je da uslove u životnom i poslovnom okruženju, pa i cijeloj zajednici, učine što kvalitetnijim. Domaće kompanije su angažovane za izvođače i podizvođače na ovom  projektu. Način gradnje se vodi po principima zelene gradnje, koristeći LEED sertifikat kao najveći pokazatelj napora da uticaj na životnu sredinu bude minimalan. Od osnivanja i početka realizacije investicija, Luštica Development je iskazala visok stepen odgovornosti prema društvenoj  zajednici, ne samo u Tivtu, već i šire. Do sada je uložila preko pola miliona eura u različite projekte u Crnoj Gori u oblasti kulture, zdravstva, obrazovanja, sporta i druge oblasti od posebnog društvenog značaja. Nagradu je primio finansijski direktor Mohamed AbouArab.

Nagrada za inovativnost dodijeljena je kompaniji Telemont DOO iz Podgorice. Telemont je privatna  kompanija u oblasti telekomunikacija koju je 1997. godine osnovao Željko Savović i čije usluge danas, u različitim segmentima, koristi više od 80% crnogorske privrede. Od realizacije prvih projekata kao što su poslovno stambeni kompleks Trg Vektra Podgorica, DATA centar Crnogorskog telekoma, Hotel Splendid, Hotel Queen off Montenegro, pa do današnjih projekata Porto Montenegro, Luštica Bay, Hotel Hilton, Telemont je iz godine u godinu usvajao nove tehnologije i rješenja unapređujući znanja i usluge. Poslovni objekat Telemonta, izgrađen 2012. godine je prva pametna zgrada u Crnoj Gori koja objedinjuje karakteristike niskoenergetskog objekta, integrisanog sistema tehničke zaštite i BMS rješenja za upravljanje i monitoring energije u prostoru. Objekat služi kao edukativni centar u kome se stalno mijenjaju postavke sa najnovijim tehnološkim rješenjima. Danas se Telemont po resursima i primjeni inovativnih i konkurentnih rješenja uspješno pozicionira u odnosu na regionalnu i međunarodnu konkurenciju. Fokus je usmjeren ka zelenoj gradnji uz istovremeno povećanje efikasnosti rada, bezbjednosti i kvaliteta življenja.

Nagrada za unapređenje menadžmenta dodijeljena je Ivanu Mijuškoviću, osnivaču i izvršnom direktoru kompanije Interproduct DOO Cetinje. Od osnivanja 1998. godine kao male porodične kompanije za proizvodnju crnogorske pršute, Interprodukt je vrlo brzo proširio proizvodnju na druge specijalitete i  iz godine u godinu povećavao prioizvodnju. Na kraju 2014. godine, proizvodnja je iznosila 400 tona u vrijednosti od 2.800.000 €, što je 20% više u odnosu na prethodnu godinu. Proizvodnja se odvija u proizvodnom pogonu od 2 000 m2 u sopstvenom vlasništvu, tehnički, tehnološki i sanitarno opremljenom na evropskom nivou, po HACCAP standardu. Postignut je visok kvalitet proizvoda što potvrđuju brojna priznanja i medalje za kvalitet na domaćim i međunarodnim sajamovima. Dobitnici su i kolektivnog žiga „Dobro iz Crne Gore“ i licence za izvoz robe na tržište Ruske federacije. Razvoj i uspješni poslovni rezultati ove kompanije, svakako s pravom izdvajaju nosioca ovih aktivnosti, osnivača i izvršnog direktora Ivana Mijuškovića, koji je savjesnim, stručnim i odgovornim radom i korektnim odnosom prema zaposlenim i zajednici u kojoj posluje, zavredio ovo prestižno priznanje.

U ime nagrađenih Komori se zahvalio Nedeljko Čović, izvšni direktor “Bonese”, koji je čestitao Dan Komore i 87 godina njenog uspješnog rada.

- Ovo je nagrada posebna za sve privrednike, pa i za nas današnje laureate, jer dolazi od takve asocijacije kakva je Privredna komora Crne Gore, koja je i u ovim teškim vremenima pomogala ekonomski razvoj naše zemlje. Teško je riječima predstaviti koliko nam znači Nagrada Privredne komore koja nam daje podsticaj da se i u narednom periodu intenzivno borimo za što bolje rezultate i pokažemo da ovo priznanje nije došlo u pogrešne ruke – rekao je Čović.

Nagrađeni su primjer koji treba slijediti

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović ocijenio je da Nagrada Privredne komore predstavlja valorizaciju poslovnog uspjeha laureata, te dokaz da su oni primjer koji treba slijediti. Od srca im je čestitao, uvjeren da će oni i ubuduće davati snažan doprinos razvoju naše ekonomije.

On je kazao da se prošla godina, u ekonomskom smislu može ocijeniti generalno uspješnom. Iako je rast BDP-a od dva odsto bio ispod projektovanog ostvaren je u uslovima izuzetno nepovoljnog okruženja koje su pogodile katastrofalne poplave. Prema njegovim riječima imali smo sjajnu turističku godinu, sa rekordnim brojem gostiju i prihodima, ali i postignuća u poljoprivredi i preduzetništvu u cjelini.

- Ova 2015. godina ima projektovani rast crnogorskog BDP-a od 3,5 odsto, a čuli smo i procjenu MMF-a da taj rast može biti i 4,7 odsto što je ohrabrujuće ali i veoma obavezujuće. MMF je očigledno uzeo u obzir snažne investicione aktivnosti koji će se dogoditi ili se događaju u našoj zemlji. Ovo je godina u kojoj će početi gradnja dijela autoputa Bar-Boljare od Podgorice do Mateševa, te istorijski značajne investicije u Crnoj Gori, sa bezbjednosnog, ekonomskog i aspekta kvaliteta života na sjeveru zemlje. Ovo će biti godina u kojoj bi trebalo da se završi postavljanje podmorskog kabla između Italije i Crne Gore, i dalekovoda Tivat-Pljevlja – rekao je predsjednik Vujanović.

Dodao je da će u ovoj godini započeti gradnja drugog bloka Termoelektrane Pljevlja, kao i žičare Kotor-Cetinje koja će valorizovati turističke potencijale prijestonice.

Međutim, kazao je on, za nama nijesu bile samo godine uspjeha i velikih dostignuća, već i propusta i neiskorišćenih šansi, te loše prakse. Bankarski sektor je, smatra, bolje nego u prethodnom periodu podržavao našu ekonomiju, ali ne u mjeri u kojoj očekujemo.

- Bez snažnog bankarskog sektora nema snažne ekonomije. Veoma nas raduje da uskoro početi da u Crnoj Gori radi turska Zirat banka koja bi morala da pokaže ukupnom komercijalnom bankarstvu da se moraju poboljšati uslovi kreditiranja i kroz to podrška našoj ekonomiji – rekao je Vujanović i dodao da raduje podrška Evropske investicione banke Investiciono razvojnom fondu Crne Gore u vidu kredita od 70 miliona eura od kojeg se očekuje da snažno podrži preduzetništvo koje uz investicije predstavlja osnov crnogorskog ekonomskog razvoja.

Prema njegovim riječima, nažalost, nastavlja se praksa da se ne ponašamo odgovorno prema investitorima i odbijamo investicije koje bi svi drugi rado prihvatili.

- Sa takvom praksom se mora prestati. Moramo da pokažemo odgovoran odnos prema onima koje sami proglasimo za pobjednike tendera i sa kojima potpišemo ugovore koji treba da nas obavezuju. Dakle, ta praksa odnosa sa investitorima je najgora sa kojom Crna Gora mora da raskine i da pokaže ukupnoj međunarodnoj investicionoj zajednici da je pouzdan i vrijedan partner za sve investicije – naglasio je Vujanović.

Predsjednik Crne Gore je izrazio poštovanje prema Privrednoj komori koja je, smatra, u prethodnoj godini imala i brojne i uspješne aktivnosti, zanačajno doprinijela unapređenju regulative, napravila brojne analitičke studije, promovisala resurse zemlje.

- Želim posebno da podržim namjeru Privredne komore da ubrza proces arbitraže u njoj. Mislim da je jako važno da se konstituiše taj proces u okviru Komore i da se privrednim subjektima da mogućnost da u okviru nje rješavaju svoje sporove i da rasterete pravosuđe – rekao je on.

On je posebno iskazao poštovanje zbog podške koju je Komora dala aktivnostima Predsjednika države i posebno za sjajno organizovan biznis forum u okviru posjete predsjednika Austrije gospodina Fischera, tokom kojeg je potpisan vrijedan sporazum sa Privrednom komorom te zemlje.

- Ja sam uvjeren da će ova biti godina većeg i kvalitetnijeg uspjeha u radu Privredne komore, kao i za cijelu privredu – zaključio je predsjednik države.

latest Running Sneakers | Women's Sneakers