You are here

Domaći saobraćaj

 

19. mart, 2018. godine

 

U skladu sa članom 46 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, broj 71/17) i članom 4 Pravila o načinu, postupku,kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, br. 58/13), daje se: Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu putnika za registracioni period 2018/2019.

 

Predloge novih redova vožnje kao i stare redove vožnje, za registracioni period 2018/2019.godina, zainteresovani prevoznici su dužni predati Službi saobraćaja Privredne komore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do četvrtka 05. aprila 2018godine.

 

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 5 prethodno naznačenih Pravila, dostaviti:

 

 • predlog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 2 (dva) primjerka;
 • ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje javnog prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju;
 • broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje i
 • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.

 

U Zahtjevu za usklađivanje, odnosno evidentiranje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi novih, odnosno starih redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu, odnosno evidentiraju.

 

Stare redove vožnje, koji su redovno održavani u registracionom periodu 2017/2018  neophodno je dostaviti u posebno naznačenoj koverti.

 

Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), i priložiti važeći stari red vožnje u koji se unose promjene.

 

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 8 Pravila, iz daljeg postupka odbacuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

 

 • Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 71/17);
 • Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list RCG“, broj 23/08, 20/11 i 16/14);
 • Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija  registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 15/06);
 • Pravilima o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u  međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list RCG“, broj 58/13).

 

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.

 

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.

 

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje iznosi 40,00 EUR (slovima: četrdeset eura), za svaki red vožnje.

 

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR (slovima dvadeset eura), za svaki prigovor na predloženi red vožnje.

 

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje“.

 

Knjige predloga redova vožnje i obrazac za prigovaranje prevoznici mogu preuzeti na sajtu Privredne komore www.privrednakomora.me i u Službi saobraćaja Privredne komore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5  18. i 19. aprila 2018. godine od 9 do 15 časova.

 

Prigovori se podnose Komisiji za usklađivanje redova vožnje, a predaju se Službi saobraćaja u zatvorenoj koverti, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do 25. aprila 2018. godine od 9 do 15 časova.

 

Zahtjev, sa dokumentacijom koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.

5. maj, 2017. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o usklađivanju međumjesnih redova vožnje za sezonu 2017/18.

 18.april 2017.godine

 Ovdje možete preuzeti Knjige predloga redova vožnje u međumjesnom drumskom saobraćaju za sezonu 2017/2018 i obrazac za prigovaranje.

20. mart, 2017. godine

U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, broj 45/05, 75/10, 38/12 i18/14) i članom 4 Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, br. 58/13), daje se: Obavještenje usklađivanju Redova vožnje u međumjesnom prevozu putnika za registracioni period 2017/2018

Predloge novih redova vožnje kao i stare redove vožnje, za registracioni period 2017/2018.godina, zainteresovani prevoznici su dužni predati Službi saobraćaja Privredne komore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do srijede 05. aprila 2017. godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 5 prethodno naznačenih Pravila, dostaviti:

 • predlog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 2 (dva) primjerka;
 • ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje javnog prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju;
 • broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje i
 • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje, odnosno evidentiranje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi novih, odnosno starih redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu, odnosno evidentiraju.

Stare redove vožnje, koji su redovno održavani u registracionom periodu 2016/2017  neophodno je dostaviti u posebno naznačenoj koverti.

Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), i priložiti važeći stari red vožnje u koji se unose promjene.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 8 Pravila, iz daljeg postupka odbacuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

 • Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 45/05, 75/10, 38/12 i 18/14);
 • Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list RCG“, broj 23/08, 20/11 i 16/14);
 • Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija  registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 15/06);
 • Pravilima o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u  međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list RCG“, broj 58/13 ).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje iznosi 40,00 EUR (slovima: četrdeset eura), za svaki red vožnje.

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR (slovima dvadeset eura), za svaki prigovor na predloženi red vožnje.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje“.

Knjige predloga redova vožnje i obrazac za prigovaranje prevoznici mogu preuzeti na sajtu Privredne komore www.privrednakomora.me i u Službi saobraćaja Privredne komore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5  18. i 19. aprila 2017. godine od 9,00 do 15,00 časova.

Prigovori se podnose Komisiji za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu putnika, a predaju se Službi saobraćaja u zatvorenoj koverti, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do 25. aprila 2017. godine od 9,00 do 15,00 časova.

Zahtjev, sa dokumentacijom koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.

26. april, 2016. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o usklađivanju međumjesnih redova vožnje za sezonu 2016/17.

12. april, 2016. godine

Ovdje možete preuzeti Knjige predloga redova vožnje u međumjesnom drumskom saobraćaju za sezonu 2016/2017 i obrazac za prigovaranje.

17. mart, 2016. godine

U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, broj 45/05, 75/10, 38/12 i18/14) i članom 4 Pravila o načinu, postupku,kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, br. 58/13), daje se

Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje u međumjesnom prevozu putnika za registracioni period 2016/2017

Predloge novih redova vožnje kao i stare redove vožnje, za registracioni period 2016/2017.godina, zainteresovani prevoznici su dužni predati Službi saobraćaja Privredne komore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5 najkasnije do srijede 06. aprila 2016. godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 5 prethodno naznačenih Pravila, dostaviti:

- predlog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 2 (dva) primjerka;

- ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje javnog prevoza putnika u unutrašnjem drumskom saobraćaju;

- broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje i

- dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje, odnosno evidentiranje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi novih, odnosno starih redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu, odnosno evidentiraju.

Stare redove vožnje, koji su redovno održavani u registracionom periodu 2015/2016  neophodno je dostaviti u posebno naznačenoj koverti.

Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), i priložiti važeći stari red vožnje u koji se unose promjene.

Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 8 Pravila, iz daljeg postupka odbacuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

- Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 45/05, 75/10, 38/12 i 18/14);

- Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list RCG“, broj 23/08, 20/11 i 16/14);

- Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija  registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 15/06);

- Pravilima o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u  međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list RCG“, broj 58/13 ).

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje iznosi 40,00 EUR (slovima: četrdeset eura), za svaki red vožnje.

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR (slovima dvadeset eura), za svaki prigovor na predloženi red vožnje.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje“.

Knjige predloga redova vožnje i obrazac za prigovaranje prevoznici mogu preuzeti na sajtu Privredne komore www.privrednakomora.me i u Službi saobraćaja Privredne komore, na adresi Jovana Tomaševića 9/5  14 i 15 aprila 2016. godine od 9,00 do 15,00 časova.

Zahtjev, sa dokumentacijom koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.

29. april, 2015. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o usklađivanju redova vožnje u međumjesnom saobraćaju za 2015/16. godinu.

08. septembar, 2014. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o usklađivanju redova vožnje u drumskom saobraćaju za 2014. godinu.

26. decembar, 2013. godine

Ovdje možete preuzeti 
Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju

16. maj, 2013. godine

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o usklađivanju redova vožnje u drumskom saobraćaju za 2013. godinu.

21. mart, 2013. godine

U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, broj 45/05 i  „Službeni list CG“, broj 75/10 i 38/12“) i članom 4 Pravila o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Službeni list RCG“, br. 42/07 i 15/10), daje se

Obavještenje o usklađivanju Redova vožnje u međumjesnom prevozu putnika za registracioni period 2013/2014

Predloge novih redova vožnje kao i stare redove vožnje, za registracioni period 2013/2014.godina, zainteresovani prevoznici su dužni predati Službi saobraćaja Privredne komore, najkasnije do utorka 09. aprila 2013.godine.
Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 5 prethodno naznačenih Pravila, dostaviti:

 • predlog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od strane prevoznika, u 2 (dva) primjerka;
 • ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje linijskog prevoza putnika;
 • ovjerene kopije važećih izvoda licenci za autobuse kojima će se obavljati prevoz putnika i
 • dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje, odnosno evidentiranje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi novih, odnosno starih redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu, odnosno evidentiraju.
Stare redove vožnje, koji su redovno održavani u registracionom periodu 2012/2013  neophodno je dostaviti u posebno naznačenoj koverti.
Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), i priložiti važeći stari red vožnje u koji se unose promjene.
Posebno skrećemo pažnju da Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 7 Pravila, iz daljeg postupka odbacuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

 • Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju („Sl.list RCG“, broj 45/05 i 75/10);
 • Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl.list RCG“, broj 23/08);
 • Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija  registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju   („Sl.list RCG“, broj 15/06);
 • Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u  međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju („Sl. list RCG“, broj 4)

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR (slovima: stotinu četrdeset eura), za svaki  novi predloženi red vožnje.
Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR (slovima: osamdeset eura), za svaki red vožnje.
Naknada za evidentiranje starih redova vožnje iznosi 40,00 EUR (slovima: četrdeset eura), za svaki red vožnje.
Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom “za usklađivanje novih redova vožnje“ ili „za evidentiranje starih redova vožnje“.
Knjige predloga redova vožnje i obrazac za prigovaranje prevoznici mogu preuzeti u prostorijama Privredne komore Crne Gore kancelarija br.29, u periodu od 17- 19 aprila 2013. godine od 9,00 do 13,00 časova.
Zahtjev, sa dokumentacijom koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.