You are here

Uspješan javni nastup zahtijeva stalno učenje

17/12/2019

Privredna komora je 17. decembra 2019. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, organizovala seminar „Javni nastup“.

Predavačica je bila Slavica Striković, koja je realizovala više od 480 obuka, treninga, seminara, radionica i predavanja o različitim temama iz oblasti ljudskih prava, komunikacionih vještina i analize medija.

Prema riječima Ksenije Đukanović, savjetnice u Sektoru za obrazovanje i kvalitet Privredne komore uspješan javni nastup podrazumijeva poznavanje različitih oblika komunikacije i komunikacionih vještina.

- Današnji seminar će vam dati smjernice za prevazilaženje treme i izgradnju sigurnog, samopouzdanog javnog nastupa, pripremu govora, saopštenja za medije, i drugo – rekla je Đukanović.

Predstavnik Glavnog grada, sekretar za preduzetništvo Kemal Grbović, izrazio je zadovoljstvo saradnjom sa Privrednom komorom u okviru koje je realizovan veliki broj značajnih edukativnih aktivnosti.

- Javni nastup je posebno interesantna tema u eri brzog razvoja komunikacije. Veoma je bitno da ljudi izgrade samopouzdanje prilikom javnih nastupa i bolje zastupaju firme u kojima rade – naveo je Grbović.

Predavačica Slavica Striković je istakla da su za uspješan javni i medijski nastup neophodni stalno učenje i permanentna spremnost.

- Javnim i medijskim nastupom šaljemo istovremeno nekoliko poruka najširoj javnosti: o sebi (ko smo, koliko smo vješti u nastupu, imamo li tremu), o firmi koju predstavljamo (koliko je poznajemo, sa koliko jakim argumentima formiramo njene stavove i odnos prema nekoj temi ili zajednici uopšte i koliko je predstavljamo u pozitivnom svijetlu), o samoj temi (predmetu) nastupa (koliko je poznajemo, koliko smo sposobni dati kvalitetan sud i stav), a naročito o javnosti kojoj se obraćamo (koliko je poštujemo, koliko joj otvoreno pristupamo) – rekla je Striković.

Suština poslovne komunikacije je odrediti ko će u ime organizacije/firme govoriti, šta će i kako odgovoriti na određena pitanja, koje medije će izabrati, a sve da bi se postigao ishod koji se planira, dodaje ona.

- Uspješna poslovna komunikacija se nikada ne radi spontano, bez određenih znanja, bez pripreme i detaljnog plana. Svako ko ima dobru poslovnu komunikaciju ima i vještine, sposobnosti, kompetencije i znanja iz oblasti komunikacija i medija, što istovremeno znači da se do dobrog javnog i medijskog nastupa dolazi kontinuiranim učenjem, vježbanjem i izgradnjom sopstvenog načina – kazala je Striković.

Predavačica je apostrofirala da je za javni nastup priprema pola posla.

- Sastavite govor koji treba da održite, istaknite osnovne ideje koje želite prezentovati, koristite nove tehnologije (Power Point) da biste prezentaciju učinili zanimljivijom, vizuelizujte svoje izvođenje i vježbajte. Bilo bi idealno da više od polovine svog govora ili prezentacije znate napamet, jer će vam to dati dodatni osjećaj sigurnosti. Ipak, imajte kopiju govora ili prezentacije pred sobom u slučaju da vas uhvati velika trema i blokira vaše sjećanje na neki dio koji morate izložiti – riječi su Strikovićeve.

U radu seminara je učestvovalo 60 zaposlenih u kompanijama i institucijama.