You are here

Značaj efikasnog donošenja odluka

28/11/2019

Privredna komora Crne Gore je 28. novembra 2019. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala seminar na temu „Donošenje odluka“.

Predavačica je bila Jelena Vuletić, izvršna direktorica Sektora za rizike u Hipotekarnoj Banci, Eriksonova timska i PCM trenerica koja aktivno promoviše vrijednosti liderstva i timskog rada u crnogorskom privatnom sektoru. Ove godine je osnovala konsultantsku firmu „Balance to Business”.

U pozdravnoj riječi, predstavnica Sektora za obrazovanje Privredne komore Ksenija Đukanović istakla je da seminar identifikuje faze u procesu donošenja odluka, kritične tačke u tom procesu, te ključne vrijednosti na osnovu kojih najčešće odlučujemo.

- Ove vještine donose novu vrijednost timovima i njihovim menadžerima, a sve u cilju izgradnje kadrovskih kapaciteta kompanija i organizacija – rekla je Đukanović.

Predstavnica Sekretarijata za preduzetništvo Glavnog grada Mirjana Perović naglasila je da donošenje odluka predstavlja osnovu svake privredne djelatnosti.

- Proces donošenja odluka je ključan za bilo koju vrstu upravljanja organizacijom, bez obzira da li je riječ o porodici, kompaniji ili državi. Ako ovaj proces razumijemo, donosićemo bolje odluke i bićemo uspješniji – rekla je Perović.

Dodala je da odluke koje donosimo treba da budu ostvarljive, te da stojimo iza njih i budemo sposobni da druge ubijedimo u njihove prednosti.

Predavačica Jelena Vuletić je kazala da donošenje odluka u svijetu predstavlja jednu od najvažnijih tema menadžmenta u 21. vijeku.

- Efikasno donošenje odluka nije samo primjenljivo u poslovnoj sferi, već je i jako bitna vještina na individualnom nivou. Cilj današnjeg treninga je da crnogorske privrednike upozna sa najboljim metodama donošenja odluka, nastalim na osnovu relevantnih psiholoških i menadžerskih istraživanja – rekla je Vuletić.

Ističe da ove vrste treninga kompanije sprovode interno kroz sektor za ljudske resurse – jer žele da investiraju u zaposlene koji će zauzvrat te novousvojene vještine iskoristiti na poslu i na taj način povećati svoju i produktivnost tima, pa i kompanije.

- To je riskantna investicija, ali se vremenom pokaže veoma isplativa. Nažalost, u Crnoj Gori nemamo puno kompanija sa sektorom za ljudske resurse i samim tim mnogi zaposleni nemaju direktan pristup ovim, i sličnim metodologijama. U tome leži I važnost ovog, i drugih brojnih treninga koji se održavaju u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore – kazala je Vuletić.

Proces donošenja odluke uključuje pripremu, prepoznavanje prepreke, formulisanje problema, definisanje mogućnosti, procjenjivanje drugih mogućnosti i rješenja, donošenje, saopštavanje i sprovođenje odluke.