You are here

Ekonomski pokazatelji

Makroekonomija je grana ekonomije koja se bavi cjelokupnom privredom nekog područja, proučavajući međusobne odnose ukupne proizvodnje, prihoda, zaposlenosti, cijena i drugih varijabli.

Obično se smatra da je makroekonomija nastala 1936. godine pojavom djela J. M. Kejnsa "Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca". Naime, do pojave Kejnsove knjige ekonomija se pretežno bavila mikroekonomskim problemima pa je njegovo djelo izvršilo prevrat u ekonomskoj teoriji, pa se često govori i o "Kejnsijanskoj revoluciji", koja je bila inspirisana najtežom ekonomskom krizom koja je pogodila svjetsku privredu (1929. – 1933.).

Osnovna makroekonomska pitanja su:
- Zašto dolazi do pada zaposlenosti i proizvodnje i kako se može smanjiti nezaposlenost?
- Koji su izvori inflacije cijena i kako je držati pod kontrolom?
- Kako se može povećati stopa privrednog rasta?

Četiri glavna makroekonomska cilja:
- privredni rast
- stabilnost cijena
- puna zaposlenost
- pozitivni spoljno-trgovinski bilans

Opšti ciljevi makroekonomske politike su:
- visok i rastući nivo zaposlenosti
- visoka zaposlenost, odnosno, niska nezaposlenost,
- cjenovna stabilnost s cijenama i najamninama koje određuju ponuda i potražnja na slobodnim tržištima.

Sredstva makroekonomske politike su:
- fiskalna
- monetarna
- dohodovna politika