You are here

Akcionarsko društvo "Crnogorska plovidba" - Kotor

Akcionarsko društvo
Crnogorska plovidba
Kotor Škaljari B.B., ( P.O. Box 90 )

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telephone: +382 32 304 165
Fax: +382 32 304 167