You are here

Akreditaciono tijelo Crne Gore - Podgorica

Ustanova
Podgorica Džordža Vašingtona 51

Akreditaciono tijelo obavlja sljedeće poslove: utvrdjuje kompetentnost organizacija za obavljanje poslova ocjenjivanja usaglašenosti (ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja, sertifikacije proizvoda i procesa, sertifikacije sistema menadžmenta, sertifikacije stručnih lica, u drugim oblastima u skladu sa razvojem sistema akreditacije); utvrdjuje i objavljuje pravila akreditacije koja se moraju zasnivati na odgovarajućim crnogorskim, evropskim i drugim medjunarodnim standardima i dokumentima evropskih i drugih medjunarodnih organizacija za akreditaciju; učestvuje u radu evropskih i drugih medjunarodnih organizacija za akreditaciju i zastupa interese Crne Gore u njima u skladu sa obavezama preuzetim međunarodnim ugovorima; vodi registar akreditovanih ogranizacija;  organizuje i sprovodi obuku kadrova u oblasti akreditacije; organizuje seminare, kongrese, konferencije i savjetovanja i pruža informacije zainteresovanim korisnicima iz područja akreditacije; vrši promociju značaja i uloge akreditacije; priprema i izdaje knjige, časopise i publikacije iz oblasti značajnih za akreditaciju; obavlja i druge poslove iz oblasti akreditacije u skladu sa zakonom, osnivačkom odlukom i statutom.

Nike Sneakers | Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Patent Leather" Obsidian/Blue Chill-White UK

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telephone: +382 20 246 279
Fax: +382 20 246 283
E mail: atcg@t-com.me