You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Metalac Termochem" Nikšić

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Metalac Termochem
Nikšic Bulevar 13. Jula bb

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telephone: +382 40 212 202
Fax: +382 40 212 202
E mail: info@metalac.me