You are here

Društvo za proizvodnju, promet i usluge, export-import "Business Integration and Business Intelligence" d.o.o. Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica Bulevar Pera Ćetkovića b.b.

„2BI“ pruža svojim klijentima profesionalnu podršku kada su informacione i komunikacione tehnologije u pitanju. Nastali smo kao potreba tržišta za kompanijom koja će pomoći u rješavanju kompleksnih IT pitanja, a pri tom neće imati sukob interesa prilikom pružanja svojih usluga.

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telephone: +382 20 657 411
Fax: +382 20 657 513
E mail: info@2bi.me