You are here

Društvo za špediciju,transport,skladištenje roba i usluge sa ograničenom odgovornošću "PGS Montenegro" Bar

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Pacorini Montenegro
Bar Obala 13. jula bb

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telephone: +382 30 302 896