You are here

Federacija indijskih trgovinsko-industrijskih komora (FICCI) - online sastanak

11/02/2021

Federacija indijskih trgovinsko-industrijskih komora (FICCI) organizuje virtuelni sastanak prodavaca sa indijskim izvoznicima/dobavljačima i međunarodnim kupcima/uvoznicima tokom 23. i 25. februara 2021. godine u sektorima ručnih i zanatskih proizvoda kao aktivnost promocije izvoza kompanija članica FICCI.

Događaj organizuje Sektor za poslovne usluge (B2B) FICCI. Sektor za poslovne odnose (B2B)/Sektor za poslovna udruživanja FICCI predano radi za indijska preduzeća da se povežu sa globalnim poslovnim zajednicama putem organizovanja sastanka prodavaca i kupaca u Indiji i inostranstvu, obrađuje trgovinske upite za indijske i inostrane klijente, pomažu preduzeća da pronađu distributivnu mrežu u Indiji koristeći obimnu bazu podataka. Globalni kupci i indijski izvoznici bili bi povezani na virtuelnoj platformi i imali bi međusobnu interakciju tokom događaja.

Globalni kupci i indijski izvoznici bili bi povezani na virtuelnoj platformi i imali bi međusobnu interakciju tokom događaja.

Link za registraciju globalnih kupaca: https://webinar.ficci.com/hathkargha/index.php    

Više informacija: Samrat Soo, direktor i rukovodilac - Business to Business Services, Federacija indijskih trgovinsko-industrijskih komora (FICCI)
email: samrat.soo@ficci.com 
Mob & WhatsApp: + 91 9891536658

affiliate tracking url | Altra Lone Peak 5 Review , Best Trail Running Shoes 2021

We recommend