You are here

"Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore" Budva

Javna preduzeća
Budva Popa Jola Zeca b.b.

Upravljanje nekretninama za naknadu.

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telephone: +382 33 452 709
Fax: +382 33 452 685
E mail: jpmdcg@t-com.me