You are here

"Luka Kotor" akcionarsko društvo za usluge u međunarodnom pomorskom saobraćaju - Kotor

Akcionarsko društvo
Luka Kotor
Kotor Park Slobode 1

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telephone: +382 32 325 573
Fax: +382 32 325 573