You are here

Razvoj preduzetništva: Analiza potreba za obukom - okrugli sto

07/10/2021

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja Crne Gore i Nacionalnim partnerstvom za cjeloživotno preduzetničko učenje, u srijedu, 13. oktobra 2021. godinesa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje okrugli sto na temu: Razvoj preduzetništva:  Analiza potreba za obukom. 

Okrugli sto se ogranizuje u cilju predstavljanja Izvještaja „Analiza potreba za obukom“ . Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 100 crnogorskih kompanija, koje su anketirane putem kreiranog Upitnika. Cilj istraživanja bio je da se prikupe podaci o realizovanim obukama u prethodnom periodu, kao i da se mapiraju trenutne i buduće potrebe za obukom malih i srednjih preduzeća. U pitanju je pilot istraživanje čiji rezultati treba da posluže za izradu prve sistemske analiza potreba za obukom MSP u Crnoj Gori na osnovu čijih rezultata će se  kreirati osnov za razvoj standardizovanog seta obuka namijenjenih malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori, sve sa ciljem unapređenja njihovih kapaciteta, znanja i vještina. Istraživanje je sprovedeno uz podršku UNDP-a. 

U cilju uspješne realizacije događaja, kao i zbog ograničenog broja učesnika, molimo da blagovremeno odredite vaše predstavnike, pri čemu će pravo prvenstva učešća biti prema redosljedu prijavljanja. Prilikom realizacije događaja primjenjivaće se mjere epidemiološke zaštite, shodno instrukcijama zdravstvenih tijela.   

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, prisustvo možete potvrditi popunjavanjem prijave na linku  najkasnije do utorka 12.10.2021. godine. 

Agenda okruglog stola nalazi se u prilogu poziva, a telefon za dodatne informacije je: 020 230 446. 

Files:

We recommend