You are here

Uvod u kontrolu pristupa i mrežnu bezbjednost - II dio

12/05/2016
Uvod u kontrolu pristupa i mrežnu bezbjednost

Seminar u okviru Tempus projekta "Unaprijeđenje obrazovnog sistema u oblasti sajber bezbjednosti u Crnoj Gori (ECESM)" održaće se u ponedjeljak,16. maja 2016. sa početkom u 13:30h.

Tema seminara: Uvod u kontrolu pristupa i mrežnu bezbjednost  - II dio. Predavači su dr Stefano Guarino i dr Flavio Lombardi - “Roma Tre“ University.

Popunjenu prijavu poslati najkasnije do 15. maja 2016. na e- mail nrakocevic@pkcg.org  ili na fax: 020/230-493.

Files: