„100 najvećih u Crnoj Gori 2021“: Afirmacija dobrih rezultata u teškim okolnostima

COVID kriza će se odraziti na poslovne rezultate u finansijskim izvještajima za prošlu godinu, ali kroz projekat „100 najvećih u Crnoj Gori 2021” biće prepoznate i izdvojene kompanije koje su i u... Više »