Elektronska fiskalizacija sa aspekta tehničke implementacije

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Poreskom upravom, organizovala je 25. septembra 2020. godine sastanak o elektronskoj fiskalizaciji s aspekta tehničke implementacije.