Iskustvo poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu obrazovanja

Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje, organizovala je 17.juna 2021. godine, prezentaciju istraživanja: „Iskustvo poslodavaca koji učestvuju u dualnom sistemu... Više »