Dijalog privreda regiona i EU za bržu integraciju u jedinstveno tržište

Evropska komisija i Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (KIF ZB 6) pokrenuli su zajedničku poslovnu platformu  „ZB6-EU“ koja okuplja privrednike regiona i predstavnike EU sa ciljem... Više »