You are here

Industrijska proizvodnja

Industrija je skup djelatnosti okrenutih proizvodnji robe i usluga. To je grana privrede koja zahtijeva upotrebu većih količina prirodnih resursa i izvora energije da bi se dobio krajnji proizvod.

Prema predmetu rada industrija se dijeli na ekstraktivnu industriju i prerađivačku industriju.
Prema vrsti proizvoda podjela industrije je na tešku i laku. Grane teške industrije su energetika, rudarstvo, metalurgija, elektroindustrija i hemijska industrija. Grane lake industrije su prehrambena industrija, tekstilna industrija, drvna industrija, duvanska industrija, grafička industrija i industrija građevinskih materijala.
Indeksi industrijske proizvodnje su jedan od najvažnijih kratkoročnih indikatora i osnova za donošenje odluka u oblasti ekonomije. Mjesečni izvještaj industrije IND-1 obezbijedjuje podatke o industrijskoj proizvodnji (količini proizvoda proizvedenih u izvještajnom mjesecu, od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca, količinama gotovih proizvoda na zalihama, prodaji gotovih proizvoda od početka godine do kraja izvještajnog mjeseca,  vrijednosti proizvodnje u izvještajnom mjesecu, broju radnika, bruto zaradama zaposlenih, broju časova rada, vrijednosti zaliha, prihodu od prodaje-prometu).