You are here

Unapređenje ekonomske perspektive Zapadnog Balkana

14/01/2019

Predsjednik Privredne komore Crne Gore, Vlastimir Golubović, prisustvovao je u Beču, ceremoniji potpisivanja Memoranduma o razumijevanju između Komorskog investicionog foruma zapadno-balkanske šestorke, Ministarstva za Evropu, integracije i spoljne poslove Austrije i Privredne komore Austrije.

Golubović je član Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, čiji je crnogorska Komora jedan od utemeljivača. U ime Ministarstva Memorandum je potpisala ministarka Karin Kneissl, u ime Komore Austrije njen predsjednik Harald Mahrer, a u ime KIF-a, Marko Čadež koji je u mandatu predsjedavajućeg ovom asocijacijom. 

Kao prvi korak, koji proističe iz ovog Memoranduma jesu aktivnosti na projektu:

  • Kreiranja usluga za mala i srednja preduzeća u oblasti digitalizacije u cilju rješavanja njihovih primarnih potreba u procesu digitalne transformacije,
  • Izrada obrazovnih i programa praktične obuke na osnovu potražnje na tržištu rada kako bi se odgovorilo njegovim potrebama, te kroz to potrebama i privatnog sektora u zemljama Zapadnog Balkana, a sve u cilju poboljšanja mogućnosti zapošljavanja.

Projektni predlog biće finalizovan do 1. aprila 2019. godine.

S tim u vezi usaglašeno je da KIF ZB6 uspostavi potrebnu upravljačku strukturu kako bi se obezbijedilo ostvarivanje partnerstva, Komora Austrije pruži znanje i stručnost kroz svoje institucionalne kapacitete i svoju mrežu, dok će Austrijska razvojna agencija pružiti svoju stručnost, kao i dati finansijski doprinos ostvarivanju partnerstva.

Podsjetimo, Federalno ministarstvo za Evropu, integracije i spoljne poslove Austrije je zaduženo za strateško usklađivanje Austrijske razvojne saradnje, a Austrijska agencija za razvoj (ADA) je njena operativna jedinica. Zajedno sa partnerskim zemljama, javnim institucijama, organizacijama civilnog društva i preduzećima, Federalno ministarstvo i ADA nastoje da obezbijede održivi razvoj za dobrobit svih, između ostalog i u Jugoistočnoj i istočnoj Evropi. ADA finansira projekte i programe trenutno sa ukupno 500 miliona eura.

Privrednoj komori Crne Gore povjereno je koordiniranje ovim projektom, u dijelu koji se odnosi na stručno obrazovanje.

Povodom potpisivanja Memoranduma, predsjednik Golubović je istakao da je uvjeren da će saradnja koja je ozvaničena na ovaj način biti od izuzetne važnosti na polju stvaranja kadrova potrebnih tržištu rada u regionu Zapadnog Balkana, kroz prenos najbolje prakse iz Austrije. Takođe postavljanje fokusa planiranih aktivnosti na podršku digitalizaciji privrede daće doprinos povećanju nivoa konkurentnosti naših ekonomija i osavremenjavanju njihovog poslovanja. Privredna komora Austrije, kao i uvijek do sada iskazuje visok nivo posvećenosti međukomorskoj saradnji, spremna da prenosom znanja i iskustva pomogne da snažimo naše institucije kroz unapređivanje i širenje dijapazona usluga koje nudimo našim članicama. 

- Republika Austrija i Crna Gora njeguju dobre odnose na svim nivoima, što podrazumijeva i ekonomsku saradnju. Prisustvo investitora iz Austrije za nas je veoma važno, baš kao i saradnja u oblasti turizma, koja ima uzlazni trend, što se ogleda kroz sve veće prepoznavanje Crne Gore kao destinacije sofisticirane ponude. Dobroj ekonomskoj saradnji doprinose, u svom punom kapacitetu, Privredne komore naše dvije zemlje, za što nam se odaje priznanje sa najviših državnih adresa, rekao je Golubović.

- Veza koja se razvija između Zapadnog Balkana i cijele Evrope je u našem interesu. S obzirom na zajedničku evropsku viziju, od vitalnog je značaja tražiti saradnju. Stoga podižemo dosadašnju saradnju sa privrednim komorama država zapadnog Balkana na potpuno novi nivo i uspostavljamo dobro organizovan regionalni hab, koji će se fokusirati na buduća pitanja digitalizacije i stručnog obrazovanja, rekao je Harald Mahrer, predsjednik Privredne komore Austrije.

- Ova dva područja rasta su prave ekonomske poluge za približavanje država Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Što se tiče procesa reformi, duboko sam uvjeren da je razvoj održivih ekonomskih struktura ključan za uspjeh daljeg procesa pristupanja, zaključio je Mahrer.

Prema riječima ministarke Kneissl, budućnost jugoistočne Evrope mora biti jasno vezana za evropski kontekst: “Jačanje regionalne saradnje u jugoistočnoj Evropi je glavna briga za mene. Prioritet naše spoljne politike je podrška državama jugoistočne Evrope, koje su zaista njen dio, na njihovom putu ka EU. Važno je stvoriti perspektivu za ljude u regionu. Međusobno priznavanje profesionalnih kvalifikacija je od suštinskog značaja ovdje. Austrija daje značajan doprinos tome kroz svoju posvećenost dualnom obrazovanju.“

Predsjednik Golubović je razgovarao sa Minisatrkom Kneissl, i istakao važnost dobre saradnje koju Crna Gora ima sa Austrijom na svim nivoima. Istakao je i značaj podrške koju Austrija pruža čitavom regionu Zapadnog Balkana. Važan je doprinos koji je do sada Austrija pružila, a i dalje pruža Crnoj Gori po pitanju evropskih integracija. Posvećenost Austrije da nam kroz svoje znanje i iskustvo pomogne u ovom zahtjevnom procesu, razumijemo kao prepoznavanje potencijala kojima raspolažemo, a koji su garant naše evropske budućnosti, baš kao i uvjerenje da smo buduća važna članica Evropske unije.

Učešće kancelara Austrije, Sebastiana Kurza na Konferenciji o ekonomiji koju je organizovala Privredna komora Crne Gore 2018-e, kada se obratio auditorijumu od oko 850 učesnika, među kojima je najviše bilo privrednika iz Regiona, još jedna je potvrda da je Austrija spremna da nam pomogne na evropskom putu, naglasio je predsjednik Golubović.

best Running shoes | Sneakers