You are here

Za stručno obrazovanje 25,5 miliona

10/12/2019

U Privrednoj komori Crne Gore 10. decembra 2019. godine je potpisan Ugovor, vrijedan 25,5 miliona eura, između njemačke razvojne banke KfW i Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, namijenjen finasiranju projekata iz oblasti srednjeg stručnog obrazovanja. Sredstva je odobrilo Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke.

Projektom će, u ime Komorskog investicionog foruma, koordinirati Privredna komora Crne Gore.

Potpisivanju su prisustvovali predstavnici KfW i Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana, među kojima predsjednik Privredne komore Crne Gore Vlastimir Golubović i potpredsjednik Vanjsko trgovinske komore BiH Ahmet Egrlić, zatim potpredsjednik Vlade Crne Gore Milutin Simović, predstavnici njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, te ambasadori Njemačke Robert Weber, BiH Branimir Jukić i Kosova Ylber Hysa.

Generalni sekretar KIF ZB6 Safet Gerxhaliu istakao je da je riječ o ugovoru od velike važnosti za cijeli region koji doprinosi izgradnji budućnosti ovog područja u saradnji sa Njemačkom.

- Ulaganjem u obrazovanje investiramo u budućnost. Ovo je samo početak saradnje, a iz ovog projekta će proizaći još mnogi za dobrobit cijele regije – rekao je Gerxhaliu.

On je kazao da naša regija ima pet strateških ciljeva, takozvanih 5E, a to su: Evropa, ekonomija, edukacija, životna sredina (environment) i iskustvo (experience), koji se najbolje mogu ostvariti u saradnji sa Njemačkom.

Christoph Tiskens, direktor KfW za jugoistočnu Evropu i Tursku, rekao je da sa 25,5 miliona eura Njemačka želi da doprinese stručnom obrazovanju na području Zapadnog Balkana.

- Kroz projekat ćemo povezati institucije stručnog obrazovanja sa potrebama tržišta rada – rekao je Tiskens.

Njemačka razvojna banka je već 30 godina vrlo aktivna u Regionu, dodao je on.

- KfW je akter koji potvrđuje opredijeljenost njemačke Vlade da pomogne ovom regionalnom procesu – kazao je Tiskens.

Predstavio je četiri glavna principa Regionalnog fonda za izazove: jačanje konkurentnosti, tehnička selekcija projekata, nezavisno upravljanje i saradnja sa glavnim zainteresovanim stranama na regionalnom nivou. Prema njegovim riječima, namjera je da Regionalni fond preraste u instituciju otvorenih vrata za učenje, koji će tokom vremena sarađivati sa drugim donatorima. Naglasio je važnost posvećenog rada na ovom projektu i saradnje sa Komorskim investicionim forumom u ovoj oblasti.

Potpredsjednik Vlade Milutin Simović kazao je da mu je velika čast da još jednom svjedoči značajnim aktivnostima Komorskog investicionog foruma, odnosno konkretizovanju vrijedne saradnje sa Njemačkom razvojnom bankom.

- U februaru smo otvorili Kancelariju generalnog sekretara KIF ZB 6 u Privrednoj komori Crne Gore, a danas se još jednom jasno pokazuju konkretni rezultati njenog i rada Komorskog investicionog foruma – kazao je Simović.

Prema njegovim riječima, ugovor će biti snažna podrška naporima u sporovođenju politika za smanjenje nezaposlenosti, posebno mladih ljudi na Zapadnom Balkanu.

- Kada se govori o neophodnosti saradnje na Zapadnom Balkanu, uvijek se ističe politički, bezbjednosni i ekonomski nivo, ali saradnja na tim nivoima nikako nije moguća bez unapređenja obrazovanja i usavršavanja mladih ljudi i stručnih kadrova. Promjene uslovljene digitalizacijom obrazovanje stavljaju ispred politike – naglasio je Simović.

On je rekao da, u istraživanjima, mladi koji perspektivu razvoja karijere traže van Zapadnog Balkana često ističu da je razlog njihovog odlaska potreba boljih uslova obrazovanja i usavršavanja.

- Iz tog razloga je ugovor KIF ZB6 i KfW banke veoma značajan. Zapadni Balkan mora da koristi ogromne potencijale ljudskih resursa i da bude značajno konkurentniji, istovremeno, na poljima privlačenja stranih investicija i tržišta rada – rekao je potpredsjednik Vlade.

On je naglasio primarni cilj Vlade Crne Gore dostizanje evropskog kvaliteta života građana, kroz dinamičan ekonomski rast, nova radna mjesta i poboljšanje održivosti postojećih.

- U Crnoj Gori smo u proteklom periodu napravili značajne iskorake na polju reforme tržišta rada i kreiranja poslovnog ambijenta koji privlači investitore i stvara mogućnosti za otvaranje kvalitetnih radnih mjesta i povećanje zaposlenosti – naglasio je Simović, dodajući da je unapređivanje sistema obrazovanja u samom vrhu državnih prioriteta.

U školskoj 2018/2019 povećan je broj učenika u okviru trećeg stepena srednjeg stručnog obrazovanja za preko 200 odsto, uveden je dualni sistem u koji je uključeno više od 800 učenika, 250 poslodavaca, 20 opština i 30 škola.

- Na nivou visokog obrazovanja želimo da dobijemo radnu snagu koja odgovara potrebama tržišta rada. U narednom periodu ćemo uvesti obaveznu praksu na svim fakultetima u obimu od 25 odsto – najavio je potpredsjednik Vlade.

Moderator je bio Balša Ćulafić, koordinator za saradnju sa međunarodnim komorskim asocijacijama.

Mysneakers | Asics x Andersson Bell Gel 1090 Grey - 1203A115-025