You are here

Biznis barijere

Format: 2021-03-06
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora sprovodi analizu poteškoća u poslovanju zbog korona virusa na osnovu odgovora datih u Anketi. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Smanjenja poreskog opterećenja na zarade
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Udruženjem pravnika, organizovala je 21. februara 2020. godine okrugli sto na temu „Mogućnosti smanjenja poreskog opterećenja na zarade (posebno u dijelu doprinosa) i efekti istog na ostvarenje budžetskih prihoda i stepen poštovanja...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sastanak o primjeni Zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda
U Privrednoj komori Crne Gore, 25. decembra 2019. godine, organizovan je radni sastanak turistickih poslenika, predstavnika Ministarstva zdravlja i Uprave za inspekcijske poslove, u vezi sa implementacijom Zakona o ograničenju upotrebe duvanskih proizvoda.   >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Da li znate da na portalu eUprava možete elektronskim putem dobiti sljedeće dokumente iz Poreske uprave:Potvrda o rezidentnosti u poreske svrhe za fizička i pravna licaUvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda za fizička i pravna licaUvjerenje o izmirenim svim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
„Stanove na dan“ uvesti u legalne tokove
Nelegalno izdavanje privatnog smještaja je problem crnogorskog turizma koji negativno utiče na imidž naše destinacije, ocijenjeno je na sastanku organizovanom u Privrednoj komori Crne Gore 24. jula 2019. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Odredbe i primjena zakona o privrednim društvima - uporedno iskustvo
Privredna komora i Udruženje pravnika Crne Gore su 22. februara 2019. organizovali okrugli sto na temu „Odredbe i primjena zakona o privrednim društvima - uporedno iskustvo“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Obezbijediti ravnopravan položaj za poslovanje špeditera
Špediteri su na sastanku sa nadležnim državnim organima i institucijama u Privrednoj komori Crne Gore, 11. decembra 2018. godine, zatražili da im se obezbijedi ravnopravnost na graničnim prelazima Božaj i Vraćenovići sa konkurentima koji djelatnost obavljaju u međugraničnom prostoru.>>

Pages