You are here

Javne rasprave

Format: 2022-06-24
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 1. aprila 2022. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Nacrta plana razvoja distributivnog sistema električne energije za period  2023-2032. godine, pa se upućuje JAVNI POZIV svim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 5. aprila 2022. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Nacrt plana razvoja prenosnog sistema električne energije za period 2023-2032. godine, pa se upućuje JAVNI POZIV svim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privrednicima predstavljen nacrt Platforme ekonomskog oporavka 2022-2026
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, u okviru javne rasprave, organizovala je 28. januara 2021. godine prezentaciju nacrta Platforme ekonomskog oporavka 2022-2026. Ova platforma obuhavta predlog mjera po utvrđenim prioritetima koje treba...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Regulatorna Agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 05. maja 2021. godine na svom sajtu www.regagen.co.me objavila nacrt izvještaja o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO ’’Vodovod i kanalizacije ‘’  za davanje saglasnosti na predlog cijena za 2021....>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Elektronska fiskalizacija sa aspekta tehničke implementacije
Uprava prihoda i carina će uskoro objaviti novu funkcionalnu specifikaciju za potrebe sprovođenja projekta elektronske fiskalizacije. Ovo je saopšteno na okruglom stolu o elektronskoj fiskalizaciji sa aspekta tehničke implementacije, koji je Privredna komora Crne Gore, u saradnji...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji Upravom prihoda i carina, organizuje okrugli sto u četvrtak 6.05.2021. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: Implementacija projekta elektronske...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privrednici o izmjenama Zakona o planiranju i izgradnji objekata
Radni sastanak o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji objekata organizovan je 10. februara 2020. godine u Privrednoj komori Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma.>>

Pages