You are here

Javne rasprave

Format: 2021-02-28
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privrednici o izmjenama Zakona o planiranju i izgradnji objekata
Radni sastanak o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o planiranju i izgradnji objekata organizovan je 10. februara 2020. godine u Privrednoj komori Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Novi zakon za brži razvoj turističkog sektora
Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma organizovali su 18. decembra 2019. godine okrugli sto o Predlogu izmjena i dopuna Zakona o turizmu i ugostiteljstvu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Sa privrednicima o Predlogu Zakona o radu
Sastanak o Predlogu Zakona o radu organizovan je u Privrednoj komori Crne Gore 30. septembra 2019. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
U Privrednoj komori Crne Gore 25. aprila 2019. održan je okrugli sto o Nacrtu zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti, koji je organizovan u saradnji Ministarstvom održivog razvoja i turizma.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Predlog zakona o industrijskim emisijama razmotren u Komori
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, organizovala je 4. oktobra 2018. godine okrugli sto o Predlogu zakona o industrijskim emisijama.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privrednici o elektronskoj fiskalizaciji
Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Ministarstvom finansija i Poreskom upravom, 28. septembra 2018. godine organizovala sastanak o Nacrtu zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga i planiranog projekta elektronske fiskalizacije.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list Crne Gore“, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju.>>

Pages