You are here

Obrazovanje

Format: 2022-06-16
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u srijedu 18.5.2022. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: „Izazovi primjene obračuna zarada i drugih ličnih primanja“ (shodno posljednjim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima
Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada organizovala 11. maja seminar na temu: „Uloga i značaj odbora za reviziju u privrednim društvima“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
PR strategija i kampanja
Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorice, 27. aprila, organizovala seminar na temu: „PR strategija i kampanja“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorice, u srijedu 27.4.2022. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), organizuje seminar na temu: PR...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Obračun zarada i drugih liičnih primanja
Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorice organizovala 20. aprila seminar na temu: „Obračun zarada i drugih ličnih primanja“ (shodno posljednjim izmjenama zakonske regulative).>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Izazovi primjene Zakona o radu
Privredna komora Crne Gore organizovala je 14. aprila seminar na temu primjene Zakona o radu, tokom kojeg su predstavnici kompanija i institucija sa predavačem mr Zoranom Ratkovićem razmotrili izazove sa kojima se srijeću u implementaciji ovog značajnog akta.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Komunikacione vještine
Privredna komora Crne Gore je u saradnji sa Sekretarijatom za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorice, 13. aprila organizovala seminar na temu: „Komunikacione vještine“>>

Pages