You are here

Obrazovanje

Format: 2021-06-18
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 5. septembra 2019. godine seminar na temu „Efikasno upravljanje vremenom“.>>