You are here

Obrazovanje

Format: 2020-12-03
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Poreska kontrola u oblasti građevinarstva
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Poreskom upravom Crne Gore, organizovala je 10. juna 2020. godine seminar na temu „Poreska kontrola u oblasti građevinarstva“, namijenjen privrednicima koji posluju u ovoj djelatnosti.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Poreskom upravom Crne Gore, organizuje seminar u srijedu 10.6.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: Poreska kontrola u građevinarstvu.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore organizovala je 11. marta 2020., u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, seminar „Određivanje ciljeva u funkciji unapređenja poslovanja“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar o prezentacionim vještinama
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 4. marta 2020. godine seminar na temu: „Prezentacione vještine“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Upravljanje promjenama
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, organizovala je 26. februara 2020 godine seminar na temu „Upravljanje promjenama“.’>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Kontrolisanje stresa na radnom mjestu
Privredna komora Crne Gore organizovala je 20. februara 2020. godine, u saradnji sa agencijom COFACE, seminar „Kontrolisanje stresa na radnom mjestu i efektivno raspolaganje vremenom“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Efikasno vođenje sastanaka
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala je 19. februara 2020. godine seminar na temu „Efikasno vođenje sastanaka“.>>

Pages