You are here

Obrazovanje

Format: 2020-11-28
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Crne Gore, organizuje okrugli sto u srijedu, 12.2.2020. godine, sa početkom u 12 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Strategija cjeloživotnog...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u utorak, 11.2.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Liderske...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizuje seminar u srijedu, 19.2.2020. godine, sa početkom u 10 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: „Efikasno...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Komunikacione vještine
Privredna komora Crne Gore organizovala je 30. januara 2020. godine seminar na temu - Komunikacione vještine. Skup je realizovan u cilju unapređenja konkurentnosti zaposlenih.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Menadžment u savremenim kompanijama
Privredna komora Crne Gore je 23. januara 2020. godine organizovala seminar sa temom „Menadžment u savremenim kompanijama“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Uspješan javni nastup zahtijeva stalno učenje
Privredna komora je 17. decembra 2019. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada, organizovala seminar „Javni nastup“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u utorak 17.12.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu „Javni nastup“.>>

Pages