You are here

Obrazovanje

Format: 2020-12-03
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Faktori uspjeha zaposlenih
Privredna komora Crne Gore je 10. decembra 2019. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala seminar „Faktori uspjeha zaposlenih”.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Analiza izvještaja pomoću finansijskih pokazatelja
Privredna komora, u saradnji sa firmom TPA Crna Gora, organizovala je 3. decembra 2019. seminar na temu „Analiza finansijskih izvještaja pomoću finansijskih pokazatelja“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u utorak 10.12.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu: Faktori uspjeha...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Značaj efikasnog donošenja odluka
Privredna komora Crne Gore je 28. novembra 2019. godine, u saradnji sa Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, organizovala seminar na temu „Donošenje odluka“.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa firmom TPA Crna Gora, u utorak, 3. decembra 2019. godine, organizuje seminar, u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica) sa početkom u 10:00 sati, na temu: Analiza finansijskih izvještaja pomoću...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, u četvrtak 28.11.2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, organizuje seminar u prostorijama Privredne komore Crne Gore (Novaka Miloševa 29/II, Podgorica), na temu - Donošenje odluka.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Definisanje poslovnih ciljeva
Privredna komora Crne Gore je, u saradnji Sekretarijatom za preduzetništvo Glavnog grada Podgorice, 12. novembra 2019. godine, organizovala seminar u na temu „Definisanje poslovnih ciljeva“.>>

Pages