You are here

Poslovni ambijent

Format: 2022-06-29
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 1. aprila 2022. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Nacrta plana razvoja distributivnog sistema električne energije za period  2023-2032. godine, pa se upućuje JAVNI POZIV svim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 5. aprila 2022. godine donijela Zaključak kojim je stavila na javnu raspravu Nacrt plana razvoja prenosnog sistema električne energije za period 2023-2032. godine, pa se upućuje JAVNI POZIV svim...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privrednicima predstavljen nacrt Platforme ekonomskog oporavka 2022-2026
Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja, u okviru javne rasprave, organizovala je 28. januara 2021. godine prezentaciju nacrta Platforme ekonomskog oporavka 2022-2026. Ova platforma obuhavta predlog mjera po utvrđenim prioritetima koje treba...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razmatranje odredbi Nacrta zakona o upravljanju otpadom
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma organizovala je 23. juna 2021. godine okrugli sto na temu „Razmatranje odredbi Nacrta zakona o upravljanju otpadom“.Uzimajući u obzir pravnu tekovinu Evropske unije koja se od...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Seminar “Primjena novog Zakona o radu”
Privredna komora Crne Gore organizovala je 27. maja 2021. godine seminar na temu „Primjena novog Zakona o radu“.Predavać je bio mr Zoran Ratković, koji je skoro cijelu svoju karijeru proveo u organima državne i lokalne uprave posvećen radnom zakonodavstvu.Direktor Sektora za...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Regulatorna Agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti je 05. maja 2021. godine na svom sajtu www.regagen.co.me objavila nacrt izvještaja o analizi dokumentacije po zahtjevu DOO ’’Vodovod i kanalizacije ‘’  za davanje saglasnosti na predlog cijena za 2021....>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Elektronska fiskalizacija sa aspekta tehničke implementacije
Uprava prihoda i carina će uskoro objaviti novu funkcionalnu specifikaciju za potrebe sprovođenja projekta elektronske fiskalizacije. Ovo je saopšteno na okruglom stolu o elektronskoj fiskalizaciji sa aspekta tehničke implementacije, koji je Privredna komora Crne Gore, u saradnji...>>

Pages