You are here

Poslovni ambijent

Format: 2020-12-05
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Završna javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti potrošača i Nacrtu zakona o potrošačkim kreditima održana je 6. juna 2012. godine u Privrednoj komori Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Javna rasprava o Nacrtu zakona o sigurnosti pomorske plovidbe, koju je 29. februara 2012. godine organizovala Privredna komora Crne Gore sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, okupila je veliki broj predstavnika privrednih društava, strukovnih sindikata i institucija iz oblasti...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lukama, koju je 23. februara 2012. godine organizovala Privredna komora u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, bila je prilika za razmjenu mišljenja predstavnika privrede o tom aktu.>>

Pages