You are here

Poslovni ambijent

Format: 2020-12-01
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Ministarstvo ekonomije, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona („Službeni list Crne Gore“, broj 12/12) obavještava zainteresovanu javnost da pokreće Javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Akti o regulisanim komunalnim djelatnostima
Radni tekstovi metodologije za određivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti i pravila o licencama za njihovo obavljanje bili su tema sastanka organizovanog u Privrednoj komori 10. jula 2018. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razmotreni akti o regulisanim komunalnim djelatnostima
Radni tekstovi Metodologije za određivanje cijena regulisanih komunalnih djelatnosti i Pravila o licencama za obavljanje regulisanih komunalnih djelatnosti razmotreni su u Privrednoj komori 25. juna 2018. godine.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Predstavljene novine u inspekcijskom nadzoru
Mogućnosti unapređenja poslovanja i efikasnosti u sprovođenju inspekcijskog nadzora bile su tema okruglog stola koji je Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom ekonomije organizovala 18. januara 2018. godine. Skup je održan u okviru javne rasprave o Nacrtu zakona o...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Okrugli sto u okviru javne rasprave o Nacrtu Zakona o privrednim društvima, koju sprovodi Ministarstvo ekonomije, organizovan je 25. septembra 2017. godine u Privrednoj komori Crne Gore.>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Radni sastanak o Nacrtu zakona o poreskoj podršci
Radni sastanak o Nacrtu zakona o poreskoj podršci sa ministrom finansija Raškom Konjevićem i saradnicima održan je 30. septembra 2016. godine u Privrednoj komori Crne Gore. >>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Rasprava o Nacrtu zakona o prevozu u drumskom saobraćaju
Javna rasprava o Nacrtu zakona o prevozu u drumskom saobraćaju organizovana je 2. septembra 2016. godine u Privrednoj komori Crne Gore.>>

Pages