You are here

Projekti

Format: 2021-07-30
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore je učestvovala na prvom sastanku partnera na projektu GRASPINNO PLUS, koji se sprovodi u okviru Programa Mediteran i koji predstavlja kapitalizaciju rezultata projekta GRASPINNO, koji je takođe sproveden u okviru ovog programa. Sastanak je održan onlajn,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, kao jedan od crnogorskih partnera na projektu, u saradnji sa Pomorskim fakultetom Kotor, Fakultetom za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore i Inovaciono preduzetničkim centrom Tehnopolis, u periodu od 15.01.2020. do 14.01.2023. godine,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Razvojna  banka  Katara u saradnji sa EEN Katar,  a u koorganizaciji sa Privrednom komorom Crne Gore članicom EEN mreže, organizuje 13-15. jula 2021. godine online poslovne susrete, koji su dio trećeg izdanja “Qatar Matchmaking Event 2021”.Cilj poslovnih online...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Finalna konferencija projekta BRE biće održana 12. jula sa početkom u 10h, oon-line putem. BRE projekat  je kofinansiranog od strane Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro programa 2014-2020. Cilj projekta je formiranje prvog transnacionalnog poslovnog registra,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Monitoring posjeta predstavnice ERASMUS+ kancelarije za projekat DUALMON
Privredna komora Crne Gore je učestvovala na sastanku povodom monitoring posjete predstavnice ERASMUS+ kancelarije za projekat “Strengthening capacities for the implementation of dual education in Montenegro higher education” – DUALMON, koji je odobren u okviru poziva za podnošenje...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Završna konferencija projekta HISTEK biće održana 29. juna o.g. on-line putem.Projekat HISTEK (High specialized techiciansin KETs – visoko obučeni tehničari za ključne napredne tehnologije) implementiran je i finansiran kroz Program prekogranične saradnje Interreg Italija –...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Privredna komora Crne Gore, u saradnji sa partnerima u Italiji i Albaniji, a u okviru projekta BRE (Jačanje poslovnih registara), koji se finansira iz programa prekogranične saradnje Interreg Italija-Albanija-Crna Gora, organizuje B2B susrete 8. i 9. jula 2021. godine.Pomenuti B2B...>>

Pages