You are here

Saopštenja

Format: 2021-07-26
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Promocija nagrađenih na Novosadskom sajmu
Privredna komora je, 3. juna 2019. godine u kolašinskom hotelu Bianca, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvom ekonomije, Ministarstvom turizma i održivog razvoja, Nacionalnom turističkom organizacijom i Investiciono razvojnim fondom,...>>
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
KONKURS za izbor članova  Odbora za vansudsko rješavanje sporova potrošača
U skladu sa čl. 133 i 134 Zakona o zaštiti potrošača (,,Službeni list Crne Gore'', br. 02/14; 06/14, 43/15 i 70/17) i čl. 2 i 3 Pravilnika o Arbitražnom odboru za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova („Službeni list Crne Gore '', broj 14/15),  Privredna komora Crne Gore...>>