You are here

Saopštenja

Format: 2021-09-28
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Na sjednici održanoj 22. novembra 2019. godine Skupština Privredne komore Crne Gore je donijela Odluku o visini, načinu i rokovima plaćanja članskog doprinosa za PKCG za 2020. godinu. Odluka je objavljena u Službenom listu Crne Gore broj 65 od 02.12.2019. godine.>>