You are here

Saopštenja

Format: 2021-03-06
Email Share on Facebook Share on Twitter Share on Twitter
Morski talasi energetski potencijal koji treba iskoristiti
Morski talasi su ogroman, a nedovoljno iskorišćen energetski potencijal. Godišnji resurs energije talasa na svjetskom nivou iznosi oko 80.000 TWh. Ukoliko bismo iskoristili samo 2,5 odsto ovog resursa, zadovoljili bismo 10 odsto godišnje potrošnje električne energije, saopštila je...>>